Profesní příležitost pro odborníky v herním průmyslu: staňte se autorizovanou osobou

V oblasti herního průmyslu se technický grafik/grafička videoher stává stále důležitějšími a potřebnými profesionály. Národní soustava kvalifikací (NSK) nabízí možnost stát se autorizovanou osobou, která je oprávněna zkoušet nové zájemce o tuto profesi. Pokud máte praxi v herním průmyslu, určitě vás bude zajímat, proč byste se měli právě vy stát autorizovanou osobou v rámci NSK […]

Máte praxi jako instruktor cvičení seniorů? Staňte se autorizovanou osobou

Vnímáte jako důležité podporu fyzického zdraví seniorů a máte instruktorskou praxi v oblasti tělesné výchovy seniorů? Staňte se autorizovanou osobou pro profesi instruktor cvičení seniorů. Stačí splnit určité požadavky a projít autorizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Po získání autorizace budete jako autorizovaná osoba pověřena zkoušením nových zájemců o tuto profesi. Zde je několik klíčových […]

Budoucnost lesů: staňte se autorizovanou osobou a podpořte nové odborníky v lesnictví

Lesnictví, důležitý prvek udržitelného hospodaření s přírodou, který vyžaduje nejen vášeň a lásku k přírodě, ale také hluboké znalosti a dovednosti. V dnešní době se stále více klade důraz na kvalifikované odborníky, kteří mají schopnost spravovat lesy tak, aby byly ekologicky udržitelné a zároveň plnily své ekonomické funkce. Jestli právě vy působíte v oboru zemědělství […]

Profesní kvalifikace výstavář/výstavářka hledá autorizované osoby – zapojte se a získejte benefity

Vytvářet jedinečné a nezapomenutelné zážitky pro návštěvníky výstav. To je smyslem práce výstaváře/výstavářky. A pro ty, kteří chtějí změnit profesi, pro rodiče po rodičovské dovolené i pro další zájemce tato profese může být startem nové kariéry. Máte-li odbornou způsobilost a praxi v této profesi, můžete se stát autorizovanou osobou a umožnit novým zájemcům získat profesní […]

Staňte se autorizovanými osobami: Přezkušujte budoucí restaurátory dřevěných uměleckých děl

Profese restaurátora/restaurátorky uměleckořemeslných děl ze dřeva má dlouhou historii a nezastupitelný význam v zachovávání uměleckého dědictví. Aby tito odborníci mohli pracovat a pomáhat zachraňovat umělecká díla ze dřeva, Národní soustava kvalifikací potřebuje autorizované osoby, které provádí přezkoušení a hodnocení budoucích restaurátorů. V následujícím článku se podíváme na důležitost této role a jak se stát autorizovanými […]

Staňte se autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Fotograf/ka architektury a krajiny

Pokud máte prokazatelné zkušenosti v oblasti fotografie architektury a krajiny a chcete sdílet své znalosti s novými fotografy, můžete se stát autorizovanou osobou pro tuto oblast. Vaše role jako autorizované osoby bude spočívat ve zkoušení a hodnocení budoucích fotografů, kteří se chtějí stát profesionálními fotografy architektury a krajiny. Zkouška a hodnocení Vaší hlavní rolí jako […]

Proč předávat absolventům zkoušek z profesní kvalifikace také Europass Dodatek?

Díky spolupráci Národní soustavy kvalifikací a Europassu mají klienti, kteří úspěšně složili zkoušku z profesní kvalifikace, možnost získat tzv. „Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“. Tento Dodatek je součástí širokého spektra dokumentů Europass, které mohou být přidány do online portfolia Europassu, profesního nástroje otevírajícího možnost uplatnění v Evropě. Co Europass Dodatek k osvědčení obsahuje […]

Wellness má svá pravidla. Udávejte trendy v tomto perspektivním oboru i vy!

Profese Wellness specialista/specialistka je stále více vyhledávaným povoláním v oblasti péče o zdraví a pohodu. Dovednosti wellness odborníků a jejich odborné znalosti mají vliv na kvalitu života klientů, a proto je klíčové zajistit, aby tito profesionálové měli odpovídající kvalifikaci. Autorizované osoby hrají zásadní roli při posuzování a ověřování uchazečů o tuto profesní kvalifikaci. V dnešním článku […]

Národní soustava kvalifikací žije, rozvíjí se a rozšiřuje spolupráci s partnery z praxe

Národní soustava kvalifikací (NSK) se stále rozrůstá, tvoří nové a reviduje stávající profesní kvalifikace a podporuje občany a zaměstnavatele v ČR v jejich využívání. Podívejte se na přehled, čemu se tým NSK věnuje, koho podporuje, s kým spolupracuje a do čeho se zapojuje. Tvoříme nové profesní kvalifikace (PK) Tým NSK společně s odborníky z praxe a […]

Učitelem nebo učitelkou odborného výcviku na SŠ se budou moci stát i lidé, kteří úspěšně složí zkoušku

„Paní mistrová, pane mistr“, to jsou původní, ale pořád hojně používaná oslovení pro ty učitele a učitelky z odborných škol, kteří učí žáky konkrétním odborným dovednostem ve zvoleném povolání. Oficiálně a podle legislativy se tato pedagogická pozice jmenuje učitel odborného výcviku. Letošní novela zákona o pedagogických pracovních přinesla (mimo řadu dalších) jednu sice nenápadnou, ale ve skutečnosti […]