Učitelem nebo učitelkou odborného výcviku na SŠ se budou moci stát i lidé, kteří úspěšně složí zkoušku

„Paní mistrová, pane mistr“, to jsou původní, ale pořád hojně používaná oslovení pro ty učitele a učitelky z odborných škol, kteří učí žáky konkrétním odborným dovednostem ve zvoleném povolání. Oficiálně a podle legislativy se tato pedagogická pozice jmenuje učitel odborného výcviku. Letošní novela zákona o pedagogických pracovních přinesla (mimo řadu dalších) jednu sice nenápadnou, ale ve skutečnosti […]

AI ve vzdělávání: Budoucnost, která otevírá nové možnosti

V posledních letech se umělá inteligence (AI) stala nedílnou součástí našeho každodenního života. Její využití se rozšířilo do různých oblastí, a vzdělávání není výjimkou. Díky AI se otevírají nové možnosti pro vzdělávací systémy a pedagogy, což přináší inovativní přístupy a lepší výsledky ve vzdělávání. V tomto článku se zaměříme na výhody a využití AI ve […]

Slovníčky, které pomáhají porozumět odborné terminologii oborů středního odborného vzdělávání

V rámci NPI ČR vznikají tzv. „slovníčky“ pro potřeby středních odborných škol. Jedná se o podporu pro vyučující odborných předmětů a praktického vyučování, ale také pro žáky z Ukrajiny, kteří byli přijati do oborů vzdělání s výučním listem či maturitní zkouškou. Tyto slovníčky pomáhají porozumět odborné terminologii, usnadňují komunikaci na odborná témata při teoretické a praktické […]

Národní soustava kvalifikací je nově genderově korektnější

Národní pedagogický institut ČR zajišťuje tvorbu a revize kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací. Pro léta 2021–2024 vznikl pod hlavičkou MŠMT Plán podpory rovnosti žen a mužů. V rámci tohoto plánu je potřeba zajistit, aby Národní soustava kvalifikací, která obsahuje seznam všech dostupných profesních kvalifikací, maximálně zohledňovala principy genderové vyváženosti a ve zveřejněných profesních kvalifikacích byl […]

Jak se stát autorizovanou osobou?

Pravidla pro udělování autorizací jsou zakotveny v §9-11 zákona č. 179/2006 Sb., udělování autorizací zároveň probíhá v režimu správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. Autorizace je udělována na základě písemné žádosti podané na příslušný autorizující orgán. Žádost podléhá správnímu poplatku, který činí 1500 Kč za 1 profesní kvalifikaci. Autorizace je udělována na 5 let s možností […]