Řemeslné, vázané a koncesované živnosti – jak se správně ohlásit úřadu?

Co vše je potřeba zohlednit při výběru živnosti? Jak vlastně živnost definuje náš zákon a na jaké typy se dělí? Co je a není živnost? Ještě než se dostaneme k samotnému dělení jednotlivých druhů živností, pojďme si říct, co to vlastně živnost je. Podle zákona č. 455/1991 Sb. je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, […]

Příprava minutek: ideální rekvalifikace pro milovníky dobrého jídla

Rádi vaříte a hledáte nové pracovní uplatnění? Co takhle spojit příjemné s užitečným a získat profesní kvalifikaci pro přípravu minutek? Profesní kvalifikaci Příprava minutek je vhodné kombinovat s profesní kvalifikací Příprava teplých pokrmů a Příprava pokrmů studené kuchyně. Dohromady můžete získat úplnou profesní kvalifikaci kuchaře, která vás opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce a umožňuje […]