Proč předávat absolventům zkoušek z profesní kvalifikace také Europass Dodatek?

Díky spolupráci Národní soustavy kvalifikací a Europassu mají klienti, kteří úspěšně složili zkoušku z profesní kvalifikace, možnost získat tzv. „Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“. Tento Dodatek je součástí širokého spektra dokumentů Europass, které mohou být přidány do online portfolia Europassu, profesního nástroje otevírajícího možnost uplatnění v Evropě. Co Europass Dodatek k osvědčení obsahuje […]

Wellness má svá pravidla. Udávejte trendy v tomto perspektivním oboru i vy!

Profese Wellness specialista/specialistka je stále více vyhledávaným povoláním v oblasti péče o zdraví a pohodu. Dovednosti wellness odborníků a jejich odborné znalosti mají vliv na kvalitu života klientů, a proto je klíčové zajistit, aby tito profesionálové měli odpovídající kvalifikaci. Autorizované osoby hrají zásadní roli při posuzování a ověřování uchazečů o tuto profesní kvalifikaci. V dnešním článku […]

Učitelem nebo učitelkou odborného výcviku na SŠ se budou moci stát i lidé, kteří úspěšně složí zkoušku

„Paní mistrová, pane mistr“, to jsou původní, ale pořád hojně používaná oslovení pro ty učitele a učitelky z odborných škol, kteří učí žáky konkrétním odborným dovednostem ve zvoleném povolání. Oficiálně a podle legislativy se tato pedagogická pozice jmenuje učitel odborného výcviku. Letošní novela zákona o pedagogických pracovních přinesla (mimo řadu dalších) jednu sice nenápadnou, ale ve skutečnosti […]

Chcete mít budoucnost pilates i ve svých rukou? Staňte se autorizovanou osobou při nových rekvalifikacích!

Instruktor/instruktorka cvičení metodou pilates je klíčovou postavou při vedení lekcí a tréninku pilates. Pokud máte vzdělání a praxi v oblasti pilates a chcete se podílet na certifikaci dalších instruktorů, mohla by pro vás být role autorizované osoby a zkoušejícího přitažlivou možností. Jako autorizovaná osoba a zkoušející budete hrát zásadní roli při hodnocení uchazečů o kvalifikaci […]

Marketing pro autorizované osoby – jak propagovat zkoušky v online prostoru?

V dnešní době je i pro autorizované osoby zkoušek z profesní kvalifikace důležité propagovat nabízené zkoušky nejen offline, ale také online. Vzhledem k tomu, že stále více lidí vyhledává informace na internetu, může být pro autorizované osoby velmi výhodné využít online prostředky pro propagaci svých zkoušek. Následující odstavce popisují některé způsoby, jak můžete vy, jakožto […]

Jak se stát autorizovanou osobou v oblasti užitého umění? Zkoušet můžete budoucí 3D herní animátory nebo grafičky videoher

Stát se autorizovanou osobou a mít možnost ovlivnit budoucí směr vašeho oboru s sebou nese velkou míru invence, ale také zodpovědnosti. Zkoušející u zkoušek z profesní kvalifikace musí splnit náročné vstupní podmínky. Nicméně díky tomu potom mohou poznat nové zájemce o obor, získat možnost dohlédnout na kvalitu výstupů nebo se setkávat a diskutovat nad pravidly zkoušek […]

EET již není povinná – Národní soustava kvalifikací zrevidovala profesní kvalifikace

EET (elektronická evidence tržeb) byla v Národní soustavě kvalifikací (NSK) zapracována do několika profesních kvalifikací, které vznikly v době povinné EET. Od 1. ledna 2023 je tato povinnost zrušena, podrobněji na www.financnisprava.cz, proto Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s autorizujícími orgány dotčené profesní kvalifikace zrevidoval. Jedná se o tyto profesní kvalifikace: Ošetřovatel a prodejce / ošetřovatelka […]

Národní soustava kvalifikací je nově genderově korektnější

Národní pedagogický institut ČR zajišťuje tvorbu a revize kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací. Pro léta 2021–2024 vznikl pod hlavičkou MŠMT Plán podpory rovnosti žen a mužů. V rámci tohoto plánu je potřeba zajistit, aby Národní soustava kvalifikací, která obsahuje seznam všech dostupných profesních kvalifikací, maximálně zohledňovala principy genderové vyváženosti a ve zveřejněných profesních kvalifikacích byl […]

Nastavte pravidla i ostatním! Staňte se autorizovanou osobou profesní kvalifikace Instruktor/instruktorka parkouru a udávejte směr!

Pracujete jako sportovní trenér, sportovec, gymnastka nebo třeba pedagog tělesné výchovy? Máte vědomosti, zkušenosti a praxi ve sportovním oboru? Toužíte se neustále profesně posouvat a spolu s tím posouvat i hranice sportu, výkonnosti i zábavy? Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci v oboru instruktorství parkouru. Jako autorizovaná osoba ověříte dovednosti a znalosti […]