Národní soustava kvalifikací je nově genderově korektnější

Národní pedagogický institut ČR zajišťuje tvorbu a revize kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací. Pro léta 2021–2024 vznikl pod hlavičkou MŠMT Plán podpory rovnosti žen a mužů. V rámci tohoto plánu je potřeba zajistit, aby Národní soustava kvalifikací, která obsahuje seznam všech dostupných profesních kvalifikací, maximálně zohledňovala principy genderové vyváženosti a ve zveřejněných profesních kvalifikacích byl […]

Moje práce mě baví, ale… přijďte na Profesia days

Veletrh práce Profesia days Praha 2022 letos již po jedenácté vám nabídne možnost najít práci, setkat se s personalisty a objevit volné pracovní pozice. Akce se koná ve dnech 12. a 13. 10. 2022 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech, a právě letos byste neměli chybět. Vstup na veletrh je zdarma, stačí se registrovat. […]

Jak se stát autorizovanou osobou?

Pravidla pro udělování autorizací jsou zakotveny v §9-11 zákona č. 179/2006 Sb., udělování autorizací zároveň probíhá v režimu správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. Autorizace je udělována na základě písemné žádosti podané na příslušný autorizující orgán. Žádost podléhá správnímu poplatku, který činí 1500 Kč za 1 profesní kvalifikaci. Autorizace je udělována na 5 let s možností […]