Proč je důležitý pozitivní přístup v zaměstnání?

Mít kladný a pozitivní vztah ke svému životu se ukazuje jako velmi prospěšné v mnoha ohledech. Lidé s tímto přístupem si udržují větší nadhled, dokážou efektivněji řešit nepříjemné situace či konflikty a nebojí se zdolávat i větší výzvy – aniž by se báli, že neuspějí. Podobně si můžeme tyto vlastnosti představit i v zaměstnání. Pracovník s pozitivním nadhledem bývá […]

Work-life balance: jak dosáhnout rovnováhy v pracovním a soukromém životě

„Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem“ je koncept, který si klade za cíl najít zlatý průměr mezi prací (kariérou, podnikáním, ambicemi) a soukromým životem (zdraví, zábavou, rodinou, spiritualitou atd.). Myšlenka „rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem“ byla vytvořena jako reakce na vznikající sociální problémy, jako je workoholismus nebo syndrom vyhoření. Jak dosáhnout rovnováhy mezi pracovním […]

Najděte své poslání. Poradíme vám, jak se stát kvalifikovanou chůvou pro děti

Říká se, že práce s dětmi není povoláním, ale posláním. A někteří učitelé a vychovatelé to tak opravdu vnímají. Velký smysl jim dává vychovávat budoucí generace, předávat hodnoty či utvářet osobnosti. Za svou prací vidí výsledky. Ale pro takovou práci je potřeba mít odpovídající kvalifikaci. I k profesi chůvy je nutné doložit maturitní vysvědčení, vysokoškolský […]