Národní soustava kvalifikací je státem garantovaný systém, díky kterému získáte osvědčení o tom, co umíte, bez ohledu na to, jak jste se to naučili.