TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-112-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst projektovou dokumentaci hliněné stavební konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit jednoduchý náčrtek stavebního detailu hliněné stavby podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v konstrukcích hliněných staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat konstrukční systémy hliněných staveb Písemné a ústní ověření
  Popsat konstrukční řešení svislých konstrukcí (nosných stěn, příček a výplňového zdiva) Písemné a ústní ověření
  Popsat konstrukční řešení vodorovných konstrukcí (podlah a stropů) Písemné a ústní ověření
 • Orientace v materiálech pro hliněné omítky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní suroviny (hlíny) používané pro hliněné omítky, jejich vlastnosti a použití Písemné a ústní ověření
  Popsat příměsi a přísady do hliněných omítek, jejich účel a použití Písemné a ústní ověření
  Popsat druhy hliněných omítek zhotovovaných ze složek na stavbě a průmyslově vyráběných Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby přípravy směsí na hliněné omítky z místních hlín Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby přípravy průmyslově vyráběných omítkových směsí Písemné a ústní ověření
 • Orientace v technologii zhotovování hliněných omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
  Popsat přípravu podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
  Popsat možnosti použití omítek pro různé druhy prostředí Písemné a ústní ověření
  Popsat zhotovování hliněných omítek na hliněné, cihelné a silikátové podklady Písemné a ústní ověření
  Popsat zhotovování hliněných omítek na desky cementové, sádrové nebo dřevěné a jiné podklady, např. rákos Písemné a ústní ověření
  Popsat měřicí pomůcky pro měření rovinnosti a svislosti podkladu a hliněné omítky Písemné a ústní ověření
  Popsat ochranu vnějších hliněných omítek před povětrnostními vlivy Písemné a ústní ověření
  Popsat příčiny poruch omítek a možnosti provedení oprav Písemné a ústní ověření
 • Zhotovování vnitřních hliněných omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení vnitřní hliněné omítky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky pro omítání Praktické předvedení a ústní ověření
  Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit hliněnou směs na omítku Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit vnitřní hliněnou omítku na ploše min. 2 m² s koutem a rohem Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky Praktické předvedení
  Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
 • Zhotovování vnějších hliněných omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení vnější hliněné omítky dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit hliněnou směs na omítku Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit vnější hliněnou omítku na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky Praktické předvedení
  Upravit povrch omítky proti povětrnostním vlivům dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
 • Zhotovování hliněných omítek stropů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup zhotovení hliněné omítky stropu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Upravit podklad na ploše min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit hliněnou směs na omítku Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit hliněnou omítku stropu na ploše min. 2 m² s fabionem Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat rovinnost povrchu omítky Praktické předvedení
  Dodržovat pravidla BOZP a hygieny práce Praktické předvedení
 • Stavba kozového lešení, práce na lešení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat běžné druhy lešení Písemné a ústní ověření
  Stavět kozové lešení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit ukládání materiálů na lešení z hlediska únosnosti lešení a BOZP Ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZ při práci na lešení (NV 362/2005 Sb.) Praktické předvedení
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat výměry omítek - objem a hmotnost - z údajů zjištěných ve výkresové dokumentaci nebo naměřených na stavbě Písemné ověření s výpočtem
  Vypočítat spotřebu materiálu podle zadání Písemné ověření s výpočtem
 • Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady BOZP na staveništi (NV 362/2005 Sb.) Písemné a ústní ověření
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemné a ústní ověření
 • Orientace v recyklaci hliněných a ostatních stavebních hmot a v nakládání s odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit důvody recyklace stavebních hmot Ústní ověření
  Vysvětlit způsoby likvidace a recyklace odpadů na staveništi a nakládání s odpady Ústní ověření
  Popsat způsoby recyklace hliněných stavebních hmot Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma