TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-081-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Výroba technického sněhu – obsluha a provoz systému technického zasněžování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní fyzikální principy tvorby přírodního a technického sněhu Ústní ověření
  Specifikovat klimatické podmínky ovlivňující výrobu technického sněhu Ústní ověření
  Popsat zásady bezpečné práce při manipulaci se systémem technického zasněžování (včetně zásad bezpečné práce na elektrických zařízeních v rozsahu přiměřeném charakteru práce na tomto zařízení) Ústní ověření
  Obsluhovat systém technického zasněžování podle zadání (včetně nastavení režimu a parametrů) Praktické předvedení
  Navrhnout způsoby a sestavit model optimalizace zpracování vyrobeného technického sněhu s přihlédnutím k místním klimatickým poměrům a provozně-technickým podmínkám systému Praktické předvedení
  Navrhnout způsoby a sestavit model optimalizace nákladů výroby technického sněhu Praktické předvedení
  Charakterizovat bezpečnostní standardy pro technické zasněžování sjezdových tratí v zimních střediscích Ústní ověření
  Definovat základní technické parametry strojů pro úpravu svahů (roleb) a strojovou úpravu svahů obecně Ústní ověření
 • Seřizování a údržba zasněžovací techniky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit a charakterizovat jednotlivé druhy systémů technického zasněžování Ústní ověření
  Popsat základní funkce systémů technického zasněžování, jejich zapojení do okruhů a požadavky na jejich obsluhu i údržbu Ústní ověření
  Vyjmenovat součásti systému technického zasněžování, znát a popsat infrastrukturu technického zasněžování včetně jímání vody, čerpacích stanic, armatur, rozvodů a dalších souvisejících systémů Ústní ověření
  Provést kontrolu technického stavu zasněžovací techniky včetně pravidelných provozních inspekcí a odstraňování drobných provozních závad Praktické předvedení
  Zpracovat plán před- a posezónní údržby zasněžovací techniky, prokázat znalost servisních podmínek (lhůt a kritérií) Praktické předvedení
  Řešit následky mimořádných situací, předvídat možná rizika a navrhnout možnosti minimalizace těchto rizik Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma