TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-006-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz Praktické předvedení
  Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat, připravit a použít vhodné suroviny pro daný pokrm Praktické předvedení
  Zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení Praktické předvedení
 • Přejímka potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Praktické předvedení
  Zkontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Praktické předvedení
  Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin Praktické předvedení
  Vyhotovit doklad o převzetí zboží Praktické předvedení
 • Příprava a tepelná úprava příloh

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit přílohu podle technologického postupu ze surovin nebo polotovarů v požadované kvalitě a kvantitě Praktické předvedení
  Provést tepelnou úpravu příloh v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
  Zkontrolovat jakost příloh Praktické předvedení
  Připravit přílohy pro expedici Praktické předvedení
 • Zpracování a úprava polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Praktické předvedení
  Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat a ošetřovat suroviny podle hygienických norem Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit doklady o příjmu a výdeji Praktické předvedení
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
 • Obsluha technologických zařízení v provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Praktické předvedení
  Ošetřit a zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Vysvětlit na příkladech význam kritických bodů a jejich dodržování v praxi Ústní ověření
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma