TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-059-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v předpisech a dokumentaci pro řízení a obsluhu provozu lanových drah s cestujícími a zavazadly

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lanových drah Písemné ověření
  Prokázat znalost základních povinností provozovatele lanové dráhy a provozovatele drážní dopravy na lanové dráze Písemné ověření
  Popsat podmínky provozuschopnosti lanové dráhy Písemné ověření
  Popsat postup provozovatele lanové dráhy a provozovatele drážní dopravy při vzniku mimořádné události na lanové dráze (mimo evakuace cestujících) Písemné ověření
 • Řízení provozu lanové dráhy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ovládat základní pojmy z oblasti lanových drah a jejich součástí, základní technické parametry, pravidla bezpečnosti a plynulosti provozu lanové dráhy Písemné ověření
  Vyjmenovat funkce jednotlivých strojních, elektrických, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení lanové dráhy Písemné ověření
  Organizovat provoz lanové dráhy Písemné ověření
  Objasnit stanovený obsah jízdního řádu lanové dráhy a sestavit návrh jízdního řádu předkládaný ke schválení drážnímu správnímu úřadu Praktické předvedení s písemnou přípravou
  Sestavit rozpis služeb pracovníků na lanové dráze, navrhnout pracovní postupy Praktické předvedení s písemnou přípravou
  Kontrolovat vybavení pracovníků a pracovišť ochrannými pracovními prostředky Písemné ověření
  Popsat postup při evakuaci cestujících na lanové dráze v důsledku mimořádné události (evakuační plán) Ústní ověření
 • Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést provozní dokumentaci lanové dráhy Praktické předvedení
  Vést ostatní dokumenty související s provozem lanové dráhy Praktické předvedení
 • Kontrola provozuschopnosti lanových drah, podpěr a uložení lan, pravidelné kontrolní obchůzky s výstupem na podpěry, provádění zkušebních jízd

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup pravidelné kontroly technologické a stavební části lanové dráhy Písemné ověření
  Zajistit provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení lanové dráhy v provozu - lhůty Písemné ověření
  Zajistit pravidelné provádění prohlídek, údržby a oprav lanové dráhy Písemné ověření
  Zpracovat plán údržby a oprav včetně požadavků na náhradní díly Písemné ověření
 • Poskytování první zdravotnické pomoci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat organizaci záchrany v lyžařském areálu Ústní ověření
  Určit základní postup při poskytování první pomoci Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma