TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 37-012-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy při řízení posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve vybraných značkách a číst trasy v grafikonu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat nejdůležitější předpisy a dokumenty státní legislativy pro železniční dopravu Písemné ověření
  Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Písemné ověření a ústní ověření
  Prokázat znalost jednotlivých řad železničních vozů, nápisů a nálepek Ústní ověření
 • Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel při řízení posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav Ústní ověření
  Prokázat znalost technických parametrů železničních souprav Ústní ověření
  Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro vlakové soupravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Sestavování železničních souprav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady sestavování železniční soupravy a řazení vozů (vlakové soupravy, posunové soupravy) Ústní ověření
  Vést dokumentaci pro sestavování železničních souprav (sepsání výkazu vozidel, zhotovení zprávy o brzdění - výpočet hmotnosti vlaku, brzdicí procenta atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost jednotlivých druhů posunu Ústní ověření
  Prokázat znalost povinností a zákazů před a během posunu Ústní ověření
  Vysvětlit posun přes přejezdy Ústní ověření
  Vysvětlit posun na kolejích ve spádu Ústní ověření
  Provést posun hnacími vozidly Praktické předvedení
  Vysvětlit posun jinými prostředky (posun ruční, silničními vozidly a mechanizačními prostředky) Ústní ověření
  Vysvětlit posun vozidly nepřivěšenými k hnacímu vozidlu (posun odrazem, spouštění vozidel, posun s doprovodem a posun trhnutím) Ústní ověření
  Provést svěšování a rozvěšování vozů Praktické předvedení
 • Zajišťování železničních vozů při posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit použití brzd a zarážek Ústní ověření
  Předvést činnosti, jak postupovat při zajišťování železničních vozů proti ujetí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit způsob zadržování spouštěných a odrážených vozů Ústní ověření
 • Obsluha železničních návěstidel při řízení posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce železničních návěstidel a návěstí Ústní ověření
  Obsluhovat železniční návěstidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit způsob obsluhy železničních návěstidel během mimořádných událostí Ústní ověření
 • Obsluha brzd železničních vozů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce jednotlivých druhů brzd a jejich použití Ústní ověření
  Předvést postup při zkoušce průběžné brzdy Praktické předvedení
  Předvést postup k obsluze ruční brzdy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat postup při poruše brzd Ústní ověření
 • Obsluha kolejových brzd při řízení posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé druhy kolejových brzd Ústní ověření
  Popsat obsluhu kolejových brzd Ústní ověření
  Vysvětlit způsob obsluhy kolejových brzd při mimořádných událostech Ústní ověření
 • Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat jednotlivé druhy výhybek a výkolejek Ústní ověření
  Obsluhovat výhybky a výkolejky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést použití klíčů od výhybek a výkolejek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Stavět posunové cesty Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Koordinace posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit organizaci a řízení práce posunovačů Ústní ověření
  Předvést koordinaci práce při posunu hnacími vozidly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit proces koordinace práce při posunu jinými prostředky Ústní ověření
  Popsat postup při mimořádné události (nehodové události, ujetí vozidel) Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma