TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 37-011-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy při řízení obsluhy nákladních vlaků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve vybraných značkách a číst trasy v grafikonu Praktické převedení s ústním vysvětlením
  Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické převedení s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat nejdůležitější předpisy a dokumenty státní legislativy pro železniční dopravu Písemné ověření
  Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Ústní ověření
  Prokázat znalost jednotlivých řad železničních vozů, nápisů a nálepek Ústní ověření
 • Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel při řízení obsluhy nákladních vlaků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav Ústní ověření
  Charakterizovat technické parametry železničních souprav Ústní ověření
  Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro vlakové soupravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obsluhovat zařízení železničních vozů (klanice, klapky, vypouštěcí kohouty cisternových vozů) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění zkoušek vlakových brzd

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce brzd železničních vozů včetně postupu při poruše brzd Ústní ověření
  Obsluhovat brzdy a ovladače brzdiče železničních vozů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Definovat technologické postupy při zkoušce vlakových brzd Ústní ověření
 • Sestavování železničních souprav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady sestavování železniční soupravy, řadit vozy (vlakové soupravy, posunové soupravy) Ústní ověření
  Vyplnit dokumentaci pro sestavování železničních souprav (výpočet hmotnosti vlaku, brzdicí procenta atd.) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Vedení dokumentace v železniční přepravě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést přepravní dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vést evidenci výkonů hnacích vozidel Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vést evidenci železničních vozů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Zajišťování železničních vozů při posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit použití brzd a zarážek Ústní ověření
  Předvést činnosti, jak postupovat při zajišťování železničních vozů proti ujetí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat zadržování spouštěných a odrážených vozů Ústní ověření
 • Obsluha železničních návěstidel při řízení obsluhy nákladních vlaků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce železničních návěstidel a návěstí Ústní ověření
  Obsluhovat železniční návěstidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit způsob obsluhy železničních návěstidel během mimořádných událostí Ústní ověření
 • Koordinace práce při posunu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit organizaci a řízení práce posunovačů Ústní ověření
  Předvést koordinaci práce při posunu hnacími vozidly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit proces koordinace práce při posunu jinými prostředky Ústní ověření
  Popsat postup při mimořádné události (nehodové události, ujetí vozidel) Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma