TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 82-011-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příprava surovin a materiálů pro štukatérské práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozdělat sádru do misky pro účely odlévání do forem Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozlišit štuk pro interiér a exteriér, popsat technologický postup míchání Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit z předložených surovin separační materiál pro formovací a licí techniky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování forem pro štukatérskou práci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit technologický postup, určit nářadí, pomůcky a materiál pro zhotovování forem Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaformovat předložený jednoduchý model do lukoprénové jednoduché zrcadlové formy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit funkci separování modelů a forem Ústní ověření
  Popsat postup zhotovování složité vícedílné formy Ústní ověření
 • Zhotovování šablon pro tažení architektonických prvků pro interiéry a exteriéry stavebně historických objektů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout postup výroby šablony pro vytažení průběžného profilu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyrobit a sestavit šablonu pro vytažení průběžného profilu na desce stolu podle předloženého okótovaného náčrtu Praktické předvedení
  Vytáhnout jednoduchou lištu ze sádry na desce stolu o délce 1 m Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat techniku tažení šablon do kruhu a elipsy Ústní ověření
 • Sesazení a modelace štukových slohových prvků a modelů z tažených sádrových profilů do lukoprénových forem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologii vsazení průběžného ozdobného ornamentu a ozdobného rohu do sádrové lišty pro zaformování do elastické formy Ústní ověření
  Sesadit a začistit čtvercový rám pro lukoprénovou formu z průběžné sádrové lišty Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ruční modelování plastických prvků štukatérské výzdoby podle předlohy nebo výtvarného návrhu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vymodelovat plastický ornament části vybraného modelu konzole a plastického ornamentu z hlíny pro předpokládané zaformování Praktické předvedení
  Popsat technologické postupy štukatérské práce z dalších modelovacích materiálů Ústní ověření
 • Opravy štukatérské výzdoby v interiéru a exteriéru budov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit předložený poškozený předmět štukatérského charakteru nebo část štukatérské výzdoby v určeném interiéru nebo exteriéru Ústní a písemné ověření
  Zařadit předložený předmět nebo část štukatérské výzdoby do historického období Ústní ověření
  Stanovit a objasnit technologický postup opravy předmětu nebo části štukatérské výzdoby Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést opravu předmětu nebo části štukatérské výzdoby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování štukových, sgrafitových a jiných dekoračních omítek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit technologický postup práce pro štukové nebo sgrafitové omítky Ústní ověření
  Stanovit druhy a přípravu materiálu, vybrat nářadí a pomůcky podle druhu omítky Praktické předvedení
  Zhotovit dekorační omítku dle zadání o ploše nejméně 1 m2 Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vytvoření modelu balustrádní kuželky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postup výroby balustrádní kuželky včetně přípravku Ústní ověření
  Zhotovit balustrádní kuželku včetně přípravku Praktické předvedení a ústní ověření
  Z předložených vzorků kamene rozlišit mramor od umělého mramoru Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma