TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-015-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat pro zadanou práci vhodné pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat pro zadanou práci správný úklidový, čisticí nebo prací prostředek Praktické předvedení
  Správně použít pomůcky a čisticí prostředky pro vykonání zadané práce Praktické předvedení
  Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při úklidu Praktické předvedení
  Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
  Obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
 • Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, mycí, čisticí a lešticí stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržet správné dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků podle doporučení výrobců Praktické předvedení
  Správně manipulovat se zařízením při výkonu činnosti Praktické předvedení
  Provést ošetření a údržbu stroje nebo zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
  Zacházet se strojem nebo zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
 • Úklid v ubytovacích zařízeních

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Vykonat úklid pokojů včetně úklidu příslušenství a společných prostor Praktické předvedení
  Vyvětrat pokoj Praktické předvedení
  Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení
  Provádět výměnu ložního prádla, ručníků, ustlat lůžko Praktické předvedení
  Utřít prach Praktické předvedení
  Doplnit toaletní a hygienické potřeby a spotřební materiál na pokojích Praktické předvedení
  Vyčistit okna, zrcadla, dveře, osvětlovací zařízení, nábytek a stěny podle potřeby Praktické předvedení
  Udržovat podlahové plochy podle jejich charakteru (umývat, luxovat atd.) Praktické předvedení
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP Ústní ověření
  Dodržovat pravidla požární ochrany Ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Obléknout se do vhodného pracovního oděvu Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
  Používat ochranné pracovní pomůcky a předměty Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Dana Jiráková
  Adresa: Karla Lánského 837, Jaroměř, 55101
     
  Kontakt: Dana Jiráková
  Telefon: 774 880 607
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz