TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-043-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v obchodní činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat podstatu a význam marketingové a obchodní činnosti Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v marketingovém mixu a marketingových strategiích Písemné ověření
  Sestavit proces monitoringu konkurenčního prostředí pro porovnání podobných konkurenčních výrobků a navrhnout změny v ceně dle dodavatelských podmínek a poptávce na trhu Praktické předvedení a ústní ověření
  Definovat podstatu a princip marketingového výzkumu. Písemné ověření
  Popsat postupy potřebné pro zvýšení značky (brand) internetového obchodu. Vyjmenovat základní i pokročilé online marketingové nástroje pro propagaci webových stránek, brandu, zboží a služeb. Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat základní obchodní dokumentaci spojenou s obchodní zakázkou a vytvořit objednávku zboží/služeb Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat jednotlivé funkce obchodu a vysvětlit principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Písemné a ústní ověření
  Sestavit pravidelný měsíční přehled objednávek dle tržeb, druhů a množství prodaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat proces inventarizace zásob. Vyhodnotit nákladovost skladových zásob a navrhnout jejich optimalizaci Písemné a ústní ověření
 • Zajištění přípravy, výroby a provozu prodejního webu (eshopu) a jeho následné řízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat tvorbu prodejního eshopu, sestavit jeho strukturu, vyjmenovat zásady grafiky Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit potřebné kroky vedoucí ke správnému výběru externí firmy jako dodavatele eshopu Písemné a ústní ověření
  Rámcově navrhnout grafickou podobu prodejního webu, včetně sestavení jeho struktury Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit potřebné kroky vedoucí ke správnému výběru externí firmy jako dodavatele webu Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat kroky k přípravě prodejních dokumentů u elektronické objednávky Písemné a ústní ověření
 • Identifikace žádoucích funkcí webových stránek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní a pokročilé funkce webových stránek, které pomáhají k efektivnímu provozu internetového obchodu Písemné ověření
  Popsat nástroje pro webovou analytiku internetového obchodu Písemné ověření
  Spočítat návratnost investic do reklamy na základě webových analytických nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat základní vyhledávače zboží a popsat jejich význam Písemné a ústní ověření
  Zpracovat data o prodeji a zákaznících do prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení
  Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
 • Expedice zásilek a jejich věcná správnost

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit proces expedice zásilky směrem k odběrateli Praktické předvedení
  Vypsat důležité dokumenty a náležitosti, které musí být nedílnou součástí expedované zásilky jak z pohledu odběratele, přepravce, tak i internetového obchodu Praktické předvedení
  Vyjmenovat přepravní společnosti působící na trhu v Česku, popsat princip jejich fungování, cenotvorby a výhodnost poskytovaných služeb Písemné a ústní ověření
  Popsat využití elektronických systémů k evidenci, komunikaci a expedici zásilky Písemné a ústní ověření
  Efektivně pracovat s fakturačním nástrojem a CRM (Customer relationship management, nástroj pro řízení vztahů se zákazníky) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Jednání se zákazníky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníky Praktické předvedení
  Řešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit na konkrétním příkladu podmínky a postupy reklamace zboží Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz