TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-008-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vyúčtování tržeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Využívat zúčtovací techniku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyúčtovat bezchybně tržby Praktické předvedení
 • Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést hosty ke stolům Praktické předvedení
  Orientovat hosty v nabídce pokrmů a nápojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu Praktické předvedení a ústní ověření
  Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce Ústní ověření
 • Vyřizování objednávek hostů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijmout a evidovat objednávku hosta – přesně a rychle Praktické předvedení
  Předat objednávku úseku výroby Praktické předvedení
  Převzít objednané pokrmy a nápoje ve správném množství a kvalitě Praktické předvedení
 • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit jídelní a nápojový lístek Praktické předvedení a písemné ověření
  Sestavit menu pro danou příležitost Praktické předvedení a písemné ověření
  Rozlišit jednotlivé druhy nápojů podle jejich charakteristiky Ústní ověření
 • Inkasování plateb od hostů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vyúčtování s hostem – připravit a předložit účet Praktické předvedení
  Přijmout a vyúčtovat platbu s hostem, použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení
  Využít zúčtovací techniku Praktické předvedení
 • Příprava a podávání nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné a kvalitní suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku Praktické předvedení
  Použít adekvátní technologické vybavení a inventář Praktické předvedení
  Servírovat různé druhy nápojů v souladu s obecně platnými pravidly pro jejich podávání Praktické předvedení
 • Ošetřování a skladování nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Ústní ověření
  Použít adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů Ústní ověření
 • Nakládání s inventářem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
  Zkontrolovat, převzít (vydat) požadovaný inventář Praktické předvedení
  Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
  Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat potraviny podle hygienických norem Praktické předvedení
  Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží Písemné ověření
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
  Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny Praktické předvedení
 • Rozlišení základních způsobů obsluhy a akcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat rozdíly mezi jednotlivými způsoby obsluhy (restaurační, kavárenský, slavnostní) Ústní ověření
  Popsat druhy a základní členění gastronomických akcí (recepce, galavečeře, cocktail, brunch, raut atd.) Ústní ověření
 • Příprava a výzdoba tabulí a prostor

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout dispoziční řešení a výzdobu podle charakteru příležitosti a způsobu obsluhy Písemné a ústní ověření
  Realizovat esteticky a nápaditě výzdobu prostor a tabulí Praktické předvedení
  Připravit tabuli pro slavnostní stolování podle zadání s využitím příslušného inventáře Praktické předvedení
 • Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy Praktické předvedení
  Použít vhodný inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
  Komunikovat profesionálně s hostem (i v cizím jazyce) Ústní ověření
  Použít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze Praktické předvedení
 • Obsluha zařízení v odbytovém středisku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Použít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat technologická zařízení Praktické předvedení
  Zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Obsluha výčepních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami Praktické předvedení
  Obsluhovat výčepní zařízení a čepovat pivo Praktické předvedení
 • Podávání pokrmů a nápojů složitou obsluhou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit menu pro slavnostní příležitost podle gastronomických pravidel Praktické předvedení
  Připravit pracoviště pro složitou obsluhu, používat vhodný inventář Praktické předvedení
  Provádět servis pokrmů a nápojů formou složité obsluhy, dohotovování pokrmů před hostem Praktické předvedení
  Provést obsluhu při slavnostních příležitostech Praktické předvedení a ústní ověření
  Komunikovat s hostem (i v cizím jazyce) a dodržovat profesní etiku Praktické předvedení a ústní ověření
  Použít vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze Praktické předvedení
 • Výroba míchaných nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat přípravu míchaných nápojů, používané suroviny Písemné nebo ústní ověření
  Zvolit vhodné suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení
  Připravit míchané nápoje podle receptury Praktické předvedení
  Použít adekvátní technologická zařízení a inventář Praktické předvedení
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP Ústní ověření
  Dodržovat pravidla požární ochrany Ústní ověření
 • Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz nebo na gastronomickou akci Praktické předvedení
  Převzít úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu nebo gastronomické akce Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště v souladu s hygienickými předpisy po ukončení provozu nebo gastronomické akce Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
  Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma