TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-029-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů interiérového a exteriérového vybavení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst nákresy a výkresy konkrétního výrobku, včetně 3D zobrazení, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přípravné práce pro zhotovení šitých výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek, zvolit hlavní a pomocné materiály, případně výplňové materiály Praktické předvedení
  Vytvořit šablony, nářezové plány a střihové plány výrobků podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit spotřebu všech materiálů, vyžehlit, rozměřit materiál a zakreslit předlohu Praktické předvedení a ústní ověření
  U šitých výplní vícekomorových rozpočítat rozdělení náplně do komor Praktické předvedení a ústní ověření
  Při sestavování střihového plánu respektovat vzor a směr textilie, srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení a ústní ověření
  Při sestavování střihového plánu usně prohlédnout a posoudit s vyloučením vad Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady BOZP při manipulaci s materiály Praktické předvedení
 • Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
  Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení stroje při dodržení zásad BOZP, zkontrolovat funkčnost a čistotu, nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení
  Provést zadané operace na šicích strojích v souladu s BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně dokončit výrobek, použít skrytý nebo jiný steh dle potřeby Praktické předvedení
 • Žehlení, podlepování dílů a tepelné tvarování výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní seřízení a kontrolu stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného výrobku při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyžehlit a vytvarovat, případně zpevnit díly výztužným materiálem v souladu se zásadami BOZP Praktické předvedení
  Zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
 • Plnění, montáž a kompletace šitých výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Naplnit šité výplně, vážením ověřit hmotnost, po zašití očistit dílec, dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Vložit nebo vlepit dle technické dokumentace dílce PUR pěn do šité výplně s dodržením BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Dle potřeby dokončit a zkontrolovat kvalitu hotových polotovarů Praktické předvedení
 • Nakládání s odpadem ze šicí dílny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
  Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP Praktické předvedení
 • Balení ušitého výrobku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat a připravit vhodný balicí materiál Praktické předvedení a ústní ověření
  Zabalit výrobek nebo polotovar při dodržování BOZP Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma