TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-082-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Řízení a obsluha sněžných pásových vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost způsobu přípravy sněhové pokrývky/lyžařské tratě Ústní ověření
  Zdůvodnit způsob úpravy sjezdové trati v konkrétních podmínkách - objasnit rozdíly mezi ekologickou a ekonomickou jízdou Ústní ověření
  Prokázat znalost obsluhy čerpacích (tankovacích) systémů souvisejících s provozem pásových vozidel. Popsat bezpečnostní aspekty manipulace s hořlavinami a související ekologická kritéria pro dané prostředí a druh činností Ústní ověření
  Řídit sněžné pásové vozidlo (rolbu) a provést údržbu sjezdové trati podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Řídit sněžné pásové vozidlo (skútr) a provést údržbu běžecké trati podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Ošetřování a údržba sněžných pásových vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu technického stavu sněžných pásových vozidel a příslušenství. Navrhnout praktické odstranění a prevence jednoduchých provozních závad. Prokázat technické organizační schopnosti při vzniku poruch stroje a technických haváriích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zpracovat plán údržby sněžných pásových vozidel a příslušenství Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Praktická aplikace zásad bezpečnosti na sjezdových tratích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit klimatické podmínky, které ovlivňují provoz v lyžařském areálu včetně stanovení charakteristiky sněhu a procesu jeho změn v závislostech na vnějších faktorech Ústní ověření
  Popsat opatření pro zajištění bezpečného provozu vozidla a způsoby prevence nehod Ústní ověření
  Popsat značení a zabezpečení v zimních střediscích s ohledem na to, že sněžná pásová vozidla jsou možný zdroj tzv. typických nebezpečí na sjezdových tratích Ústní ověření
  Vyjmenovat doporučená pravidla organizace záchrany v lyžařském areálu Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma