TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-073-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení
  Orientovat se ve vybraných normách, strojnických tabulkách Písemné ověření s ústní obhajobou
  Použít technologickou dokumentaci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vést předepsanou dokumentaci o technickém stavu zařízení provozu, o jejích závadách a opravách Písemné ověření s ústní obhajobou
 • Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční obrábění a tvarování kovových součástí, montáž a opravy strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit odpovídající postup práce a technologické podmínky Písemné ověření s ústní obhajobou
  Provést výběr nástrojů, pomůcek a zařízení k obrábění a tvarování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Samostatně zvolit postup práce při montáži, opravě a údržbě, uvést jejich důležité faktory Písemné ověření s ústní obhajobou
 • Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést obecné zásady a postupy péče o stroje Písemné ověření
  Provést funkční zkoušku strojů a zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy dílů a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodnou měřicí metodu a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu součásti a výkresu sestavení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Měřit délkové rozměry, úchylky geometrického tvaru, kontrolovat jakost povrchu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyhodnotit dodržení požadovaných úchylek délkových rozměrů a geometrických tolerancí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dosáhnout žádoucího rozměru a tvaru součásti ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů v souladu s BOZP Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Měřit a orýsovat plechy Praktické předvedení
 • Rovnání kovových dílů ručně, pomocí ohřevu a pod lisem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ohřát polotovary z různých kovových materiálů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Opravit strojní součást rovnáním pod lisem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Opravit strojní součást rovnáním pomocí ohřevu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Opravit strojní součást či polotovar z různých druhů ocelí a neželezných kovů ručním rovnáním Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Sestavování jednoduchých částí strojů a jejich příslušenství, demontáž, montáž a opravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit součásti do celku dle výkresové dokumentace s ohledem na jejich funkci Praktické předvedení
  Zkontrolovat vzájemnou polohu součástí, změřit rovinnost a rovnoběžnost Praktické předvedení
  Pracovat při sestavování částí strojů a jejich příslušenství s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovým úchylkoměrem Praktické předvedení
  Spojit součásti různými rozebíratelnými a nerozebíratelnými druhy spojů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Diagnostikovat závadu stroje či zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést údržbu, rekonstrukci, opravu stroje či zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ohýbat ploché a profilové materiály Praktické ověření
  Zakružovat plechy, trubky, kovové tyče a profily Praktické ověření
  Řezání, stříhání, sekání a probíjení materiálů, plechů a profilů Praktické ověření
  Pilování ploch Praktické ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma