TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-021-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Posuzování kvality vyráběných přízí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seznámit se s výrobním předpisem ke zpracovávanému materiálu, technologickým postupem a vyráběným polotovarem a přízi Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozpoznat druh a kvalitu materiálu a porovnat jej s výrobním předpisem Praktické předvedení s ústním ověřením
  Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
  Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
  Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), vyhodnotit kvalitu předkládaných a vyráběných polotovarů (pavučina, pramen, přást, příze), přízí a nití (tex, dodávka, průtah, vzájemná závislost) Písemný test
 • Posuzování kvality a třídění vlákenných surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat druh a kvalitu zpracovávaného materiálu a porovnat jej s výrobním předpisem Praktické předvedení
  Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
  Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
  Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti) Písemný test
 • Seřizování, čištění a běžná údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu přízí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat vyčištění a funkčnost stroje nebo zařízení, ověřit, zda parametry seřízení odpovídají zpracovávanému materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést nastavení parametrů podle zpracovávaného materiálu a požadovaných hodnot Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést jednoduchou údržbu stroje a zařízení v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zapojit se do přípravy a provozního seřízení strojů a zařízení při změně vyráběného druhu příze Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést evidenci dat o nastavení parametrů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
  Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
  Provést třídění odpadů podle materiálu a podle formy (útržky, prach apod.) Praktické předvedení
  Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), vyhodnotit kvalitu předkládaných a vyráběných polotovarů (pavučina, pramen, přást, příze), znalost strojů a zařízení pro výrobu přízí (funkčnost, princip výroby) Písemný test
 • Obsluha strojů a linek pro přípravu a zušlechťování surovin ve výrobě přízí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seznámit se s výrobním předpisem včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběné přízi Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést výměnu předlohy (pramen, česanec, přást) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyrobit požadovaný polotovar na mykacím, posukovacím, česacím nebo předpřádacím stroji Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat kvalitu zpracovávané příze, identifikovat chyby (vady) ve vyrobené přízi a odstranit jejich příčiny Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zaevidovat produkci, data o průběhu operace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Odstranit přetrh zpracovávaného polotovaru (pavučina, pramen, česanec, přást) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
  Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
  Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), vyhodnotit kvalitu předkládaných a vyráběných polotovarů, (pavučina, pramen, česanec, přást) prokázat znalost principů přípravy a zpracování surovin ve výrobě přízí Písemný test
 • Obsluha dopřádacích strojů na výrobu přízí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seznámit se s výrobním předpisem včetně údajů o zpracovávaném materiálu, technologickém postupu a vyráběném polotovaru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Přisunout ke stroji zásobu materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyrobit požadovanou přízi na dopřádacím stroji Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat kvalitu zpracovávaného polotovaru, identifikovat chyby (vady) ve vyrobeném polotovaru Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zaevidovat produkci, data o průběhu operace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést výměnu předlohy (pramen, přást), odstranit přetrh Praktické předvedení s ústním ověřením
  Uklidit pracoviště, vyčistit a provést jednoduchou údržbu strojů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
  Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
  Provést smek a zapředení (klasický dopřádací stroj) Praktické předvedení
  Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), příze (tex, zákrut, vzájemná závislost), prokázat znalost principů dopřádání (průtah, dodávka, zákrut) Písemný test

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma