TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-017-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vytvoření návrhů poptávky při obchodním jednání v rámci podporované psychologie nákupů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést veškeré specifické údaje, které musí obsahovat přesně definovaná poptávka na zboží Ústní ověření
  Stanovit na základě dat a komunikace s pracovištěm odbytu základní strukturu požadovaného zboží a sortimentu v rámci stálých či nových dodavatelů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Definovat základní aspekty správné aplikované psychologie nákupu a stanovit optimální formu způsobu komunikace s dodavateli Ústní ověření
  Stanovit postup prací při zadávání poptávky dodavatelům na tuzemském trhu či při zadávání požadovaných specifik poptávky na elektronických burzách Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyhodnotit cenovou nabídku pravidelných bulletinů dodavatelů včetně akčního či letákového zboží, které je zasíláno na úsek odbytu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Komunikovat s dodavateli (telefonicky, e-mailem, faxem) na realizaci dodávek (závozů) a sjednávat podmínky pro realizaci dodavatelských soutěží či věrnostních programů v rámci nákupu zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Používání technik a postupů obchodního vyjednávání v rámci nákupu zboží a materiálu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhodnotit cenovou nabídku konkurenčních výrobků, vytvořit a předat podklady cenových průzkumů pro manažera nákupu velkoobchodu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit zdroje pro možné vyhledávání a doporučování alternativ nabídky výrobků za stávající dodavatele Ústní ověření
  Popsat a definovat význam využívání systému EDI při komunikaci s dodavateli (EDI - Electronic Data Interchanges) Ústní ověření
  Vystavit objednávku na nákup vybraného zboží od dodavatele Praktické předvedení
  Vystavit elektronický doklad a zajistit přenos objednávky za využití systému EDI podporovanému dodavateli Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat dodržování obchodních podmínek v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zajistit realizaci reklamačního řízení na danou dodávku včetně vyplnění reklamačního listu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit postup hodnocení jednotlivých dodavatelů v rámci objemu odběrů a navrhovat optimalizaci databáze podporovaných dodavatelů Ústní ověření
  Zajistit aktualizaci obchodních podmínek v rámci smluv ve spolupráci s dodavateli zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
  Navrhovat možné (potencionální) objednávky druhu a množství zboží manažeru prodeje velkoobchodu na základě stavu zboží na skladě Praktické předvedení s ústním ověřením
  Definovat základní obchodní podmínky, které jsou obsaženy v obchodní smlouvě mezi velkoskladem a dodavatelem (výrobcem) zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Zpracování a příprava pravidelných podkladů hodnotících kritérií v rámci jednotlivých dodavatelů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat data o objemech nákupů od jednotlivých dodavatelů za dané časové období (kvartálně) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zpracovat získaná data do prezenční formy za využití softwarového kancelářského balíčku pro manažera nákupu velkoobchodu a vedení firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provézt jednoduchý firemní (interní) průzkum zjišťující zpětnou odezvu od zaměstnanců firmy v rámci hodnocení dodávek od dodavatelů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyhodnotit data spokojenosti s dodávkami zboží v rámci velkoskladu (hodnocení vedoucím velkoskladu a řadovými zaměstnanci) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyhodnotit aktuální nabídky podporovaných a potencionálních dodavatelů dle stanovených hodnoticích kritérií (způsobilost dodavatele, jakost zboží, termín dodání, úplnost objednaného zboží, platební podmínky, pružnost a rychlost dodávek, komunikace) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Vedení administrativní agendy v obchodně provozní jednotce úseku nákupu zboží a materiálu na sklad

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zalistovat nové výrobky do elektronického skladového systému a vytvořit kartu zboží (elektronická a tištěná verze) včetně veškerých specifických údajů – tzv. listing Praktické předvedení s ústním ověřením
  Aktualizovat databázi zboží v objednávkovém systému firmy při dodání zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci vystavených objednávek podle časového hlediska a charakteristiky dodavatele Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci obchodních smluv s podporovanými dodavateli Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci reklamací a neúplných dodávek od dodavatelů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Praktické předvedení s ústním ověřením
  Třídit, ukládat a zařazovat písemnosti nákupů do složek desek, pořadačů apod., dle pokynu manažera odbytu velkoobchodu v příslušných kancelářských prostorách a archivech Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci skladovaného zboží, včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledů o zásobách Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zpracovat a vyhodnotit evidenci závazků vůči dodavatelům a stanovit časový harmonogram jejich plnění Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit základní náležitosti obsažené v úřední a obchodní korespondenci Ústní ověření
 • Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti v rámci nákupu zboží a materiálu na sklad dle požadovaných kritérií velkoobchodu a ve stanovených časových intervalech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Analyzovat nabídku zboží jednotlivých dodavatelů v souvislosti s uzavíráním či prodlužováním obchodních smluv v rámci budoucí obchodní spolupráce Praktické předvedení s ústním ověřením
  Kontrolovat plnění plánů a dosažených výsledků a definovat základní hodnoticí kritéria zaměřená na dodavatele z pohledu velkoobchodu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zpracovat pravidelný měsíční přehled nákupů zboží v rámci podporovaných dodavatelů (optimalizace), včetně logistiky a nákladů na skladování v rámci doby uskladnění zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vést evidenci množství naskladněného zboží podle jednotlivých značek a druhů sortimentu, včetně zhodnocení obrátkovosti daného typu zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
  Popsat a zajistit pravidelný průzkum potencionálních dodavatelů v rámci firmy na trhu nebo v rámci nákupní aliance (pokud je velkoobchod jejím členem) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyhodnotit přidané hodnoty nákupů u jednotlivých dodavatelů (např. množstevní slevy, původ zboží - regionalita, logistika, reklamační podmínky dodávky, certifikace výrobků, aj.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zpracovat a vyhodnotit (čtvrtletně) podklady pro kalkulace skladových nákladů příchozího zboží Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma