TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-020-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit jatečně upravená těla jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
  Skladovat jatečně upravená těla jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ošetření a skladování krve

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit krev podle předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
  Skladovat krev podle předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Opracování, třídění, konzervace a skladování střev

  Kritéria hodnocení Ověření
  Opracovat střeva Praktické předvedení a ústní ověření
  Třídit střeva Praktické předvedení a ústní ověření
  Konzervovat střeva Praktické předvedení a ústní ověření
  Skladovat střeva Praktické předvedení a ústní ověření
 • Třídění, ošetření, konzervace a skladování kůží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Třídit kůže Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit kůže Praktické předvedení a ústní ověření
  Konzervovat kůže Praktické předvedení a ústní ověření
  Skladovat kůže Praktické předvedení a ústní ověření
 • Třídění a skladování kostí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Třídit kosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Skladovat kosti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Ošetření živočišných vláken a rohoviny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit vepřové štětiny, hovězí chlupy, koňské žíně a hřívy Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit hovězí rohy a paznehty, vepřové spárky a koňská kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
 • Konzervace a skladování farmaceutických surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Třídit farmaceutické suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
  Konzervovat farmaceutické suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
  Skladovat farmaceutické suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Třídit jatečné odpady Praktické předvedení a ústní ověření
  Zajištění přípravy likvidace jatečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při ošetřování jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma