TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-039-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Obsluha příjmových, čistících a expedičních linek sil nebo linek na posklizňové čištění zrnin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup příjmu, expedice a čištění zrnin na konkrétním sile nebo posklizňové lince Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit základní parametry kvality a zdravotní nezávadnosti zrnin (obsah fyzikálních příměsí a nečistot, vlhkost, přítomnost škůdců a plísní; vysvětlení na předložených vzorcích a obrazových podkladech) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní požadavky na chemickou a mikrobiologickou kvalitu zrnin Ústní ověření
  Předvést obsluhu konkrétní výrobní linky na PC nebo ovládacím panelu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha sušárny a zařízení aktivního větrání skladovaných produktů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup sušení zrnin a obsluhu sušárny na konkrétní lince Praktické předvedení a ústní ověření
  Obecně vysvětlit principy aktivního větrání skladovaných zrnin Ústní ověření
 • Odběr vzorků přijímaných a expedovaných zrnin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odebrat vzorek přijímaného produktu Praktické předvedení
  Odebrat vzorek z mezioperační kontroly Praktické předvedení
 • Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti zrnin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést jednoduchou analýzu zrna na NIR analyzátoru nebo na vlhkoměru Praktické předvedení
  Smyslově posoudit vzorek (vzhled, barva, pach, přítomnost škůdců) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhodnotit výsledek zkoušky a provést záznam do předloženého formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení sil a posklizňových linek v silech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést výměnu síta na čističce Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést určenou drobnou opravu čističky Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a částečně předvést postup výměny a napínání kurty korečkového elevátoru Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit funkci a konstrukci určeného stroje nebo zařízení (např.: mechanické dopravníky, pneumatická doprava, ventilátory, filtry, sušárna, stroje na čištění zrna) Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin nebo krmiv na kritických a kontrolních bodech v silech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obecně vysvětlit kritické kontrolní body v provozech sil a skladů, způsob jejich monitorování a ovládání Ústní ověření
  Vysvětlit systém řízení vlhkosti produktů v silech a skladech, včetně procesu sušení zrnin a nebezpečí kontaminace zrna při sušení Ústní ověření
  Vysvětlit parametry a podmínky skladování rostlinných produktů v silech a skladech, měření a monitorování teplot Ústní ověření
 • Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech sil a skladů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit postupy sanitace v provozech sila a skladů, provést čištění strojního a technologického vybavení určeného stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit nebezpečí pro zrniny, které vzniká při používání pesticidů (při výskytu živých škůdců nebo při konzervaci proti vlivům vlhkosti) Ústní ověření
  Používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Předvést postup mytí a dezinfekce rukou Praktické předvedení
 • Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin a krmiv v provozech obilních sil a skladů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést specifická bezpečnostní rizika související se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při skladování a posklizňovém ošetření obilovin, luskovin a olejnin na určeném stroji Ústní a praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma