TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-008-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technických a výrobních podkladech pro výpal keramiky Ústní ověření
  Posoudit, zda zvolený pracovní postup pro výpal keramiky odpovídá technické a výrobní dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce a technologických podmínek při sušení a výpalu keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit jednotlivé fáze výpalu, proces slinování a zpevňování keramického střepu Ústní ověření
  Posoudit vliv sušení, vypalovací teploty, pálicí křivky, chlazení a prostředí v peci při výpalu na konečnou podobu keramického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha zařízení při výpalu keramických výrobků a manipulace s výrobky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pálicí pomůcky, popsat ložení výrobků do pecí, dodržení požadovaných parametrů při výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést ložení výrobků do pece nebo pecních vozů, zvolit vhodné pálicí pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat režim výpalu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyložit výrobky po výpalu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést základní údržbu pecních vozů a pálicích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování kvality keramických výrobků po výpalu a evidence výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Klasifikovat výrobek podle kvality a popsat vady výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést výstupní kontrolu a evidenci výrobků, zajistit přesun výrobků k dalšímu výrobnímu postupu Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma