TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-079-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Používání osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovou pilou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat význam a vybrat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) pro práci s motorovou pilou a popsat podmínky způsobilosti osoby pro obsluhu motorové pily Praktické předvedení a ústní ověření
  Ukázat bezpečnostní prvky motorové pily a popsat jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést zásady manipulace s pohonnými hmotami z pohledu BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí Ústní ověření
  Popsat zásady BOZP při přepravě motorové pily, předvést její správné držení, bezpečný postoj při práci a pohyb na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat zásady BOZP při příčném přeřezávání, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
  Popsat zásady BOZP při kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu, stanovit na konkrétním pracovišti bezpečností rizika a způsob jejich eliminace Ústní ověření
  Vyjmenovat základní zakázané úkony a činnosti při práci s motorovou pilou Ústní ověření
  Popsat zásady první pomoci při úrazech způsobených při práci s motorovou pilou Ústní ověření
  Provést provozní kontrolu bezpečnosti motorové pily a předvést startování Praktické předvedení
 • Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat části motorové pily a vyjmenovat přehled nejčastějších poruch a jejich odstraňování Ústní ověření
  Předvést denní údržbu dle návodu výrobce (vnější očištění pily, vyčištění vzduchového filtru, prostoru kolem spojky a brzdy řetězu, obrácení a vyčištění vodicí lišty a mazacích otvorů), včetně údržby řezací části Praktické předvedení
  Předvést týdenní údržbu dle návodu výrobce (30 – 40 provozních hodin – zkontrolovat startovací zařízení, očištění, kontrola a seřízení zapalovací svíčky, odstranění otřepu hran lišty a namazání ložiska bubnu spojky, očištění žeber válce a ventilátoru) Praktické předvedení
  Předvést měsíční údržbu dle návodu výrobce (160 – 180 provozních hodin – vypláchnutí benzínové a olejové nádrže, propláchnutí nebo výměna sacích filtrů, čištění ochranné mřížky proti jiskření či síťky lapače jisker výfuku) Praktické předvedení
  Vyplnit záznamy o provozu motorové pily, včetně záznamů o provedených opravách a kontrolách Praktické předvedení
 • Příčné přeřezávání motorovou pilou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, rozvalit skládku a zajistit zamezení samovolného rozvalení Praktické předvedení
  Předvést příčné přeřezávání slabšího i silnějšího dříví, než je délka vodicí lišty motorové pily Praktické předvedení
  Popsat způsoby příčných řezů s ohledem na tahovou a tlakovou stranu dříví a předvést jeho přeřezávání Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsob vyjmutí sevřené řezací části motorové pily z řezu Ústní ověření
  Předvést následnou manipulaci s dřívím bez a s pomocným nářadím Praktické předvedení
 • Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést zadaný výřez nežádoucích dřevin a křovin pod elektrovody, podél cest, mimo lesní porosty apod. při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
 • Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vhodné pracovní postupy při těžbě dříví s ohledem na specifické klimatické vlivy, terénní vlivy, technické vlastnosti dříví a druh dřeviny Ústní ověření
  Vysvětlit význam a definovat parametry zářezu, hlavního řezu a nedořezu a popsat praktické použití při kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu Ústní ověření
  Připravit pracoviště s ohledem na BOZP, určit směr pádu a předvést směrové kácení stromů Praktické předvedení
  Předvést zadané odvětvení a krácení slabých kmenů do 15 cm na pařezu na výřezy Praktické předvedení
  Popsat používané nářadí při těžbě dříví a jeho využití Ústní ověření
 • Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést měření a adjustaci rovnaného dříví Praktické předvedení
  Stanovit objem dříví v prostorových metrech (prm) a v m3 Ústní ověření
  Vyplnit pracovní výkazy Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz