TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-046-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Závoz lidských pozůstatků do žároviště krematoria pomocí hydraulické zdviže

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat hydraulické zdviže a jiné zavážecí zařízení u většiny kremačních zařízení používaných v ČR Ústní ověření
  Připravit rakev pro umístění na hydraulickou zdviž Praktické předvedení
  Uložit rakev na hydraulickou zdviž Praktické předvedení
  Provést závoz rakve do žároviště Praktické předvedení
 • Řízení procesu zpopelňování lidských pozůstatků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat proces zpopelňování lidských pozůstatků a rozlišit zpopelňování od spalování Ústní ověření
  Vysvětlit řídicí systém zpopelňovací technologie Ústní ověření
  Nastavit program zpopelňování Praktické předvedení
  Popsat vliv jednotlivých složek procesu na ochranu životního prostředí Ústní ověření
  Zkontrolovat řádný odvod spalin Praktické předvedení, ústní ověření
  Zkontrolovat nastavení předepsaných hodnot procesu Praktické předvedení, ústní ověření
 • Údržba a běžné opravy zpopelňovacích zařízení včetně odsavačů a kontrolních přístrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit místo, nástroje a pomůcky pro provádění čištění a běžné opravy zpopelňovacích zařízení včetně odsavačů a kontrolních přístrojů Praktické předvedení, ústní ověření
  Odstavit zpopelňovací zařízení z provozu a použít ochranné pomůcky, vhodné oblečení a obuv pro údržbu pece Praktické předvedení, ústní ověření
  Popsat osnovu provozního řádu více druhů zpopelňovacího zařízení a upozornit na nejčastější poruchy a nejcitlivější místa kremačních pecí Ústní ověření
  Vyjmenovat předpisy pro obsluhu plynových zařízení a upozornit na rizika při zanedbání pravidelné údržby Ústní ověření
  Vyjmenovat předpisy bezpečnosti práce při obsluze zpopelňovacího zařízení a upozornit na bezpečnostní rizika při jejich údržbě a čištění Ústní ověření
  Uklidit provozní prostory pro vyčištění pece Praktické předvedení
 • Úprava zpopelněných lidských ostatků a ukládání do uren

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pietní způsoby úpravy zpopelněných lidských ostatků a vysvětlit postup nakládání se slitky drahých kovů po zpopelnění Ústní ověření
  Popsat zařízení na úpravu zpopelněných lidských ostatků a vysvětlit jeho použití Ústní ověření
  Upravit zpopelněné lidské ostatky v kremulátoru a uložit je do urny Praktické předvedení
  Vysvětlit pravidla pro ukládání uren do úložiště a jejich dlouhodobé skladování Ústní ověření
  Vyzvat pozůstalé k vyzvednutí urny Praktické předvedení
 • Vedení evidence zpopelněných lidských ostatků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat zákonem stanovené údaje vedené v evidenci zpopelněných lidských ostatků Ústní ověření
  Vyjmenovat zákonem stanovené doklady nutné k provedení zpopelnění lidských pozůstatků nebo ostatků Ústní ověření
  Popsat archivování dokladů spojených s kremací lidských pozůstatků a ostatků Ústní ověření
  Vydat urnu oprávněné osobě včetně zápisu o převzetí urny Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma