TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-026-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Písemné ověření
  Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení
  Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné ověření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v různých druzích technické dokumentace, ve výběrech dílenských norem, strojnických tabulkách, stanovit řezné podmínky Praktické předvedení nad technickou dokumentací
  Číst výrobní výkresy, rozměry součástí, tolerance, jakost povrchu, lícování součástí, obrobitelnost materiálu Praktické předvedení s vyhledáváním v dílenských normách a normativech, strojírenských tabulkách
  Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání podle ISO-E, případně ISO-A, zvolit vhodný systém kótování, skicu zakótovat Praktické předvedení
  Volit způsob souřadnicového kótování, vyplnit seřizovací list Písemné ověření a praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřicí metody, určit vhodná měřidla dle požadované přesnosti a počtu vyráběných kusů podle výkresu obrobku Praktické předvedení
  Provést na výrobcích měření správnosti délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru Praktické předvedení
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení jakosti opracovaných ploch, včetně vyhodnocení výrobních úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
 • Modifikace programů pro CNC stroje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit technologickou dokumentaci (volba způsobu upnutí obrobku, postup opracování) jako podklad pro zhotovení řídícího programu Písemné ověření
  Popsat způsoby programování, vztažné body CNC stroje, popsat programování nástroje, korekce nástrojů, použití pevných cyklů Písemné ověření při psaní programu
  Vytvořit program obrábění konkrétní jednoduché součásti podle výrobního výkresu, nebo provést korekci hotového programu, jejich funkčnost ověřit v grafickém simulačním programu, s dodržením sledu operací Praktické předvedení s ověřením na grafickém simulátoru + výpis programu
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích CNC strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout výměnné břitové destičky a monolitní nástroje, popsat druhy držáků a trnů a vysvětlit rozdíl mezi nimi Praktické předvedení
  Ustavit ručně nástroje na nulový bod obrobku (ručním najížděním, způsoby upínání obrobků či polotovarů na CNC strojích) Praktické předvedení
 • Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit význam a funkci obslužných tlačítek stroje Praktické předvedení
  Popsat výrobní linku a průmyslového robota Praktické předvedení
  Nastavit souřadný systém obrobku, vyvolat a aktivovat program, změnit či opravit hodnoty nástrojových korekcí Praktické předvedení
 • Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technickém popisu stroje, vyhledávat na stroji mazací místa podle mazacího plánu stroje Praktické předvedení
  Zvolit řezné kapaliny, provést jejich výměnu, provést činnosti před uvedením stroje do provozu, činnosti po skončení práce na stroji, provádět údržbu nářadí, nástrojů, přípravků a jiných pracovních pomůcek Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz