TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-042-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v příslušných kapitolách občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) týkajících se činností (práv a povinností) spojených s prodejem/pronájmem nemovitých věcí Písemné ověření
  Orientovat se v příslušných kapitolách zákona o katastru nemovitostí (zák. č. 256/2013 Sb., v platném znění) souvisejících s činností obchodníka s realitami, tzn. zejména v části I, II a III katastrálního zákona Písemné ověření
  Orientovat se v nezbytných náležitostech základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi ochodníka s realitami Písemné ověření
  Orientovat se v příslušných kapitolách stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění), tzn. zejména v části I, II, III a IV (hlava 1.) Písemné ověření
  Orientovat se v příslušných ustanoveních insolvenčního zákona (zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění) souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitostí Písemné ověření
  Orientovat se v základních daňových předpisech (daňové minimum) v platném znění při prodeji (pronájmu) nemovitostí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji nebo koupi nemovitostí, daně dědické a darovací ve vztahu k nemovitostem, daně z přidané hodnoty při prodeji/pronájmu nemovitostí Písemné ověření
  Orientovat se v příslušných kapitolách zákona o hospodaření energií (zák. č. 406/2000 Sb., v platném znění) z hlediska povinností prodávajícího/pronajímatele a z hlediska povinností obchodníka s realitami Písemné ověření
  Orientovat se v konkrétních případech, kdy je nakládání s nemovitým majetkem omezeno (sporné vlastnictví, poznámka spornosti, dědictví, exekuce apod.) Písemné ověření
 • Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitostem Písemné ověření
  Popsat alespoň 3 základní typy staveb a alespoň 2 typy nosných a nenosných stavebních konstrukcí Písemné ověření
  Rozlišit a popsat základní stavební prvky Písemné ověření
  Popsat alespoň 5 nejčastějších vada a poruch staveb mající vliv na jejich hodnotu Písemné ověření
  Orientovat se v základní stavební výkresové dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést obsluhu hardwarových zařízení v praxi obchodníka s realitami (předvedení obsluhy PC, tiskáren, skeneru, fotoaparátu apod.) Praktické předvedení
  Předvést práci s nejčastěji používaným softwarovým vybavením v praxi obchodníka s realitami (vytvořit textový dokument prostřednictvím běžných textových editorů, vytvořit funkční tabulkový dokument prostřednictvím tabulokvých procesorů, vytvořit prezentaci prodeje nemovitosti prostřednictvím softwarových prezentačních nástrojů) Praktické předvedení
  Předvést práci v prostředí internetu - vyhledat požadované (zadané) informace prostřednictvím běžných internetových vyhledavačů (vyhledání inzerátů, nabídek a poptávek různého druhu nemovitostí v různých lokalitách, předvést aplikaci "filtrů" vyhledávání), vyhledat zadané informace z veřejně dostupných elektronických databází a nejpoužívanějších realitních serverů (www.cuzk.cz, justice.cz, statnisprava.cz apod.), předvést tisk vyhledaných dokumentů a formulářů, předvést komunikaci s klientem prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), zasílání příloh apod. Praktické předvedení
  Vytvořit inzerát k prodeji/pronájmu definované nemovitosti včetně editace přiložených fotografií - tzn. vytvořit elektronický dokument Praktické předvedení
 • Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit detailně postupy a procesy při zprostředkování prodeje/koupě nemovitých věcí Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit detailně postupy a procesy při zprostředkování nájmu/pronájmu nemovitých věcí Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit detailně postupy a procesy při zprostředkování převodu družstevního podílu Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v aktuálním stavu realitního trhu a v aktuálních trendech a segmentaci realitního trhu v aktuálním čase Písemné a ústní ověření
 • Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v základních principech marketingu při prodeji/koupi nemovitých věcí Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v základních principech marketingu při nájmu/pronájmu nemovitých věcí Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v oblasti inzertních médií (tištěná, internetová apod.) Písemné a ústní ověření
  Předvést tvorbu prezentace prodávané (pronajímané) nemovitosti a následnou prezentaci prodávané (pronajímané) nemovitosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit inzerát k prodeji/pronájmu definované nemovitosti dle zákl. marketingových pravidel, včetně editace přiložených fotografíí a umístit jej na internet prostřednictvím nejčastěji používaných realitních internetových portálů Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést zadání inzerátu na realitní servery Praktické předvedení a ústní ověření
 • Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnosti obchodníka s realitami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní náležitosti Etického kodex CEPI obchodníka s realitami Písemné a ústní ověření
  Aplikovat zásady Etického kodexu CEPI na modelovém případu v praxi Praktické předvedení
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat alespoň 4 základní principy odhadu hodnoty nemovitých věcí Písemné a ústní ověření
  Popsat alespoň 3 metody stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních nemovitostí Písemné a ústní ověření
  Popsat alespoň 3 metody stanovení (odhadu) tržní hodnoty rezidenčních nemovitostí Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit alespoň 3 základní metody a postup tržního ocenění a předvést jejich aplikaci v praxi - modelový případ stanovení tržní hodnoty nemovitosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit faktory ovlivňující tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí Ústní ověření
  Orientovat se v problematice finančních produktů ve vztahu k nemovitostem (nákup, prodej) Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz