TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-015-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních principech marketingu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
  Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Písemné ověření
  Rozčlenit trh podle hledisek segmentace trhu Písemné ověření
  Charakterizovat podstatu distribuce zboží a popsat typy maloobchodních a velkoobchodních jednotek Písemné ověření
 • Orientace v obchodní činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat podstatu a význam obchodní činnosti Písemné ověření
  Vyjmenovat kontrolní orgány v oblasti obchodu a vysvětlit jejich kompetence Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat jednotlivé funkce obchodu Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Ústní nebo písemné ověření
  Popsat zásady skladování zboží podle sortimentních skupin Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit principy fungování systému EAN Ústní nebo písemné ověření
  Orientovat se v metodách průzkumu spotřebitelské poptávky Ústní nebo písemné ověření
  Popsat metody zvyšování obratu zboží při obchodní činnosti Ústní nebo písemné ověření
 • Vyplňování a příprava obchodní dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat základní obchodní dokumentaci spojenou se zakázkou a přiřadit ji k jednotlivým fázím zakázky Ústní nebo písemné ověření
  Vyplnit prodejní dokumentaci spojenou s objednávkou Praktické předvedení
  Zpracovat návrh obchodní smlouvy o prodeji zboží Praktické předvedení
  Orientovat se v platných právních normách pro obchodní podnikání Písemné ověření
 • Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat prodejní cenu zboží dodávky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést kontrolu tržeb za určité období Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Evidovat hotovostní a bezhotovostní platební doklady Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Přijmout hotovost od zákazníka a ověřit platnost bankovek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyúčtovat platbu od zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zvolit vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování. Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zodpovědět otázky zákazníka ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při přejímce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Jednání ve styku se zákazníky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníky Praktické předvedení
  Řešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit na konkrétním příkladu podmínky a postupy reklamace zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma