TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-014-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních principech marketingu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Definovat marketing a vysvětlit podnikatelské koncepce Písemné ověření
  Popsat podstatu tržního hospodářství a vymezit podoby trhu Písemné ověření
  Rozčlenit trh podle základních hledisek segmentace trhu Písemné ověření
  Charakterizovat podstatu distribuce zboží a popsat typy maloobchodních a velkoobchodních jednotek Písemné ověření
 • Orientace v pravidlech nákupu zboží a jeho skladování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat typy velkoobchodních jednotek Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat jednotlivé funkce velkoobchodu Ústní nebo písemné ověření
  Objasnit význam a principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Ústní nebo písemné ověření
  Popsat zásady skladování zboží podle sortimentních skupin Ústní nebo písemné ověření
  Senzoricky zkontrolovat kvalitu zboží při přejímce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést kontrolu úplnosti dodávky zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zatřídit a identifikovat zboží podle sortimentních skupin Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování. Vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Prodej zboží koncovému zákazníkovi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat typy maloobchodních jednotek Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit rozdíly v prodeji zboží maloobchodu a přímému spotřebiteli Ústní nebo písemné ověření
  Vyhotovit objednávku zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vypočítat prodejní cenu zboží Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Přijmout hotovost od zákazníka a ověřit platnost bankovek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyúčtovat platbu od zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Zpracování daňové evidence a obchodní dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit prodejní dokumentaci Písemné ověření
  Popsat evidenci dokladů týkajících se nákupu a prodeje zboží Ústní ověření
  Orientovat se v platných právních normách pro obchodní podnikání Písemné ověření
  Orientovat se v platných právních normách pro vedení daňové evidence Písemné ověření
  Vyjmenovat kontrolní orgány v oblasti obchodu a vysvětlit jejich kompetence Písemné ověření
  Vysvětlit na konkrétním příkladu vedení daňové evidence Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodnou formu předvádění a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit všeobecné podmínky a postupy reklamace zboží Ústní nebo písemné ověření
  Řešit konkrétní případy reklamace zboží Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat způsoby komunikace se zákazníky a uvést na příkladech Ústní nebo písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma