TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-021-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb, používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb, čtení prováděcích výkresů konstrukcí suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Slovně nad stavební a technickou dokumentací
  Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb Slovně nad stavební a technickou dokumentací
  Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (dle ČSN 01 3420) Slovně nad stavební a technickou dokumentací
  Číst prováděcí výkresy suchých staveb Slovně nad stavební a technickou dokumentací
 • Orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb Praktické předvedení s odůvodněním
  Vyhledat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr Praktické předvedení s odůvodněním
  Pracovat s technickou firemní dokumentací Praktické předvedení s odůvodněním
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit Písemně a slovně s odůvodněním
  Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně a slovně s odůvodněním
 • Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy Praktické předvedení s odůvodněním
  Vyměřit polohu konstrukce vůči navazujícím konstrukcím Praktické předvedení s odůvodněním
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu materiálu na konstrukci podle zadání Výpočet
 • Doprava a skladování materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dopravit materiály na místo zpracování Praktické předvedení s odůvodněním
  Správně skladovat materiály Praktické předvedení s odůvodněním
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy Praktické předvedení s vysvětlením
  Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
  Bandážovat spoje Praktické předvedení s vysvětlením
  Ručně tmelit spoje a šrouby Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit plochu desek celoplošným tmelením Praktické předvedení s vysvětlením
  Brousit tmelené plochy Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit povrch penetrováním Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
  Vyměřit polohu konstrukce vůči navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit prvky nosné konstrukce na požadované rozměry a tvary Praktické předvedení s vysvětlením
 • Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny v jedné vrstvě Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit desky na nosnou konstrukci stěny ve dvou vrstvách Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit stavební konstrukci jako podklad pro opláštění deskami Praktické předvedení s vysvětlením
  Připravit lepidlo na desky Praktické předvedení s vysvětlením
  Lepit desky na masivní konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a správně používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů Praktické předvedení s vysvětlením
  Instalovat izolační materiály do konstrukcí stěn nebo podhledů Praktické předvedení s vysvětlením
 • Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy elektroinstalací Praktické předvedení s vysvětlením
  Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit a zhotovit otvory pro osazení elektroinstalačních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy instalačních stěn Číst výkres a popsat konstrukci
  Zhotovit instalační stěnu podle konkrétního zadání Praktické předvedení s vysvětlením
 • Upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit upevňovací prostředky podle velikosti a způsobu zatížení, odůvodnit volbu Praktické předvedení s odůvodněním
  Upevnit zadané předměty na sádrokartonovou konstrukci Praktické předvedení s odůvodněním
 • Napojování stěn

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci Číst výkres a popsat detail napojení
  Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže Praktické předvedení s vysvětlením
  Napojit stěnu na stavební konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Osazování zárubní a rámů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyměřit polohu zárubně podle prováděcího výkresu Číst výkres a vyměřit polohu zárubně
  Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně nebo rámu Praktické předvedení s vysvětlením
  Osadit a kontrolovat polohu zárubně nebo rámu Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést výměnu nad zárubní nebo rámem Praktické předvedení s vysvětlením
  Opláštit jednu stranu stěny Praktické předvedení s vysvětlením
 • Opláštění nosníků a sloupů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkres opláštění Číst výkres a popsat konstrukci opláštění
  Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem Praktické předvedení s vysvětlením
  Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním Praktické předvedení s vysvětlením
  Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy nosných konstrukcí stropních podhledů Číst výkres a popsat konstrukci
  Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení s vysvětlením
 • Opláštění stropních podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit a správně používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry a tvar desek Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy konstrukcí stropů Číst výkres a popsat konstrukci
  Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit táhla systémového závěsu Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit druhou osnovu nosných profilů Praktické předvedení s vysvětlením
  Osadit kazety do nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy konstrukcí stěn a podhledů Praktické předvedení
  Rozměřit polohu nosné konstrukce vůči navazující konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
  Rozměřit polohu kotevních míst, osové vzdálenosti Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry prvků nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit a vyrovnat hlavní profily nosné konstrukce stěny nebo podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
  Kontrolovat polohu nosné konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit táhla systémového závěsu podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit druhou osnovu nosných profilů podhledu Praktické předvedení s vysvětlením
  Upravit rozměry a tvary desek Praktické předvedení s vysvětlením
  Upevnit desky na nosnou konstrukci Praktické předvedení s vysvětlením
 • Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy půdních vestaveb systémem suchých staveb Číst výkres a popsat konstrukci
  Zhotovit dřevěnou nebo kovovou nosnou konstrukci půdních vestaveb Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit tepelné izolace střech, stěn a podlah Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit parozábranu Praktické předvedení s vysvětlením
  Opláštit nosné konstrukce deskami Praktické předvedení s vysvětlením
  Opláštit ostění střešních oken Praktické předvedení s vysvětlením
 • Provádění suchých plovoucích podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy suchých podlah Číst výkres a popsat konstrukci
  Popsat konstrukční systémy a fyzikální požadavky na suché podlahy Písemně nebo slovně
  Připravit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit vyrovnávací a izolační vrstvu Praktické předvedení s vysvětlením
  Zhotovit nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrokartonových desek Praktické předvedení s vysvětlením
  Provést povrchovou úpravu podlahových desek penetrací resp. přetmelením pro pokládku nášlapných vrstev z povlakových krytin, dlažby a dřevěných podlah Praktické předvedení s vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz