TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-004-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení a jejich součástí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst různé druhy technické dokumentace (výkresy sestav, výkresy součástí apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Použít strojírenské normy dle platné ISO Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit strojní zařízení v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
  Provést montáž a demontáž jednoduchého strojního zařízení a ověřit funkčnost Praktické předvedení
  Manipulovat se stroji a strojním zařízením a dodržovat zásad BOZP Praktické předvedení
  Použít pomůcky (např. prizmata, úhelníky, svěrky, klíny, šroubové podpěrky apod.) k dosažení žádoucí polohy součásti či polotovaru a provést fixaci součásti, polotovaru Praktické předvedení
  Kontrolovat dosažení žádoucí polohy strojního zařízení, jeho součásti (např. úhelníkem, vodováhou, číselníkovým úchylkoměrem apod.) Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Změřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma