TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-057-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit termíny, definice a názvosloví z oblasti výroby, opravy a splétání ocelových lan Písemné ověření
  Vysvětlit konstrukce a základní rozdělení ocelových lan a způsob jejich užití Písemné ověření
 • Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nakreslit schéma zápletu pro ocelová šestipramenná lana a určit délku zápletu pomocí vzorce Praktické předvedení
  Zvolit vhodný technologický postup pro záplet ocelového lana Ústní ověření
  Popsat nástroje používané při splétání a opravách ocelových lan Ústní ověření
 • Splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Kontrolovat a hodnotit jakost ocelového lana Praktické předvedení s ústním ověřením
  Měřit průměr lana a rozměřit lano k zápletu Praktické předvedení
  Rozplést konce lan a připravit je ke sražení Praktické předvedení
  Uspořádat konce lan, zaplést prameny lana Praktické předvedení
  Provést známky, upravit konce duše lana ve středu zápletu, dotvarovat známky Praktické předvedení
  Rozebrat převodní záplet a provést nový záplet Praktické předvedení
  Zkrátit lano pomocí smyčky mimo záplet Praktické předvedení
  Opravit poškozené lano nahrazením nové části Praktické předvedení
 • Vyhotovování technické zprávy o opravě lana

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhotovit technickou zprávu o zápletu ocelového lana Praktické předvedení
  Vyhotovit technickou zprávu o zkrácení ocelového lana Praktické předvedení
  Vyhotovit technickou zprávu o opravě ocelového lana Praktické předvedení
  Vyhotovit technickou zprávu o zalévání koncovky nebo spojky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma