TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-036-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování technologií mlékárenských výrob

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup výroby určených mléčných výrobků Ústní nebo písemné ověření
  Dodržovat technologický postup během výroby daného výrobku Praktické předvedení
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování mléka na mlékárenské výrobky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit směs z tekutých a sypkých surovin podle předepsaných receptur pro danou mlékárenskou výrobu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Popsat výrobní linku pro výrobu daného mléčného výrobku (např.: linka na stáčení konzumních mlék, procesní tank na výrobu zakysaných mléčných výrobků, balicí automat pro balení smetanových a tvarohových krémů apod.) Ústní ověření
  Předvést ovládaní ventilů nebo rozvodné desky a nastavit určený tok média Praktické předvedení
  Předvést obsluhu konkrétní výrobní linky Praktické předvedení
 • Odběr vzorků při zpracování mléka a smyslové posuzování jejich jakosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odebrat určený provozní vzorek suroviny, polotovaru nebo výrobku z výrobního zařízení Praktické předvedení
  Smyslově posoudit surovinu, vyráběný polotovar nebo hotový výrobek podle konkrétního kvalitativního znaku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při zpracování mléka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat kritické body při výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
  Odebrat a připravit vzorky polotovarů a hotových výrobků pro laboratorní rozbor jakosti, kontroly hmotnosti, velikosti a vzhledu Praktické předvedení a ústní ověření
  V případě zjištěných kvalitativních nedostatků z laboratorní analýzy vyvodit nápravu a opatření v technologii Ústní ověření
  Odebrat vzorky k mikrobiologickým rozborům (např. mikrobitest, stěry, apod.) Praktické předvedení
  Předvést vedení základní výrobní a laboratorní dokumentace Praktické předvedení
 • Měření základních chemicko-fyzikálních veličin v mlékárenském provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést měření teploty, hustoty, titrační (SH) a aktivní (ph) kyselosti Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Ověřit hmotnost, popř. objem vyráběného produktu Praktické předvedení
 • Skladování polotovarů, přísad a hotových mléčných výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit správné uchování polotovarů a technologických přísad Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit mléčné výrobky, dodržovat teploty skladování mléčných výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady sanitačních řádů v mlékárenském provozu, vysvětlit sanitační postup na určeném výrobním středisku Ústní ověření
  Provést čištění strojního a technologického vybavení určeného mlékárenského střediska Praktické předvedení
  Používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Předvést postup mytí a dezinfekce rukou, sanitace pracovní obuvi Praktické předvedení
 • Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v mlékárenské výrobě; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě mléčných výrobků Ústní a praktické předvedení
  Předvést bezpečnou práci s používanými chemikáliemi (kyselina, louh) a čisticími a dezinfekčními prostředky Praktické předvedení
  Charakterizovat vybrané protipožární předpisy Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma