TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-103-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
  Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních automobilů Písemné ověření
  Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
 • Orientace v normách a v technické dokumentaci osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
  Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro zadanou oblast a typ vozidla určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v základech elektrotechniky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrických a elektronických obvodů Písemné ověření
  Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
  Orientovat se v uspořádání hlavních typů datových vedení Písemné ověření
 • Orientace v bezpečnostních systémech a zabezpečení osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat princip činnosti běžných prvků pasivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné ověření
  Popsat princip činnosti běžných prvků aktivní bezpečnosti osobních automobilů Písemné ověření
  Orientovat se v systémech čištění skel, dešťového senzoru, vyhřívání skel, osvětlení a signalizace osobních automobilů Písemné ověření
  Orientovat se v systémech zabezpečení vozidla proti krádeži Písemné ověření
 • Orientace v komfortních systémech osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat prvky a funkci komfortní výbavy zajišťující pohodlí posádky Písemné ověření
  Orientovat se v multimediálních, zobrazovacích a komunikačních systémech Písemné ověření
  Orientovat se v dalších prvcích a funkcích komfortní výbavy osobních automobilů určených autorizovanou osobou Písemné ověření
  Popsat varianty stahování bočních oken, ovládání střešního okna Písemné ověření
 • Orientace v systémech ventilace, vytápění a klimatizace osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v systémech přívodu čerstvého vzduchu do kabiny osobních automobilů Písemné ověření
  Orientovat se v systému klimatizace osobních automobilů, popsat činnost a charakterizovat jednotlivé komponenty Písemné ověření
  Orientovat se v systémech závislého a nezávislého topení osobních automobilů Písemné ověření
 • Orientace ve zdrojové a startovací soustavě osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní typy zdrojových soustav osobních automobilů a princip jejich činnosti Písemné ověření
  Popsat princip činnosti startéru osobních automobilů, princip činnosti systému Start-Stop Písemné ověření
 • Diagnostika a oprava zdrojové a startovací soustavy osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku zdrojové soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit a překontrolovat soustavu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku startovací soustavy, určit příčinu závady, následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést test akumulátoru, určit jeho aktuální stav Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést základní nastavení všech palubních systémů vozidla po výměně akumulátoru či jeho odpojení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika, údržba a oprava ventilace a topení osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést pravidelnou údržbu systému topení, ventilace a chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku systému topení a ventilace včetně odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku chladicího okruhu klimatizace Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika a oprava elektrické instalace osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku elektrické instalace osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku funkce blokace startování osobního automobilu, určit příčinu závady a následně ji odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika a oprava osvětlení a signalizace osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku vnějšího osvětlení osobního automobilu včetně systémů regulace sklonu světlometů, odstranění zjištěných závad Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit osobní automobil k seřízení předních světlometů a provést seřízení předních světlometů pomocí regloskopu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku komfortních systémů osvětlení osobního automobilu a jejich nastavení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika a oprava prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku systému airbagů a předepínačů bezpečnostních pásů ve vozidle, vyhledat příčinu závady a odstranit ji Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu funkčnosti ostatních prvků pasivní bezpečnosti ve vozidle Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku palubních systémů aktivní bezpečnosti osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika a oprava komfortních systémů osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku a odstranění závad systému pomoci při parkování Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku systému vyhřívání sedadel a elektrického nastavování polohy sedadel Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika a oprava ovládacích a informačních systémů osobních automobilů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku a odstranění závad sdruženého přístroje na palubní desce Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku a odstranění závad ovládacích prvků osobního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést diagnostiku originálního systému palubní navigace včetně ověření aktuálnosti mapových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma