TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-100-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami osobních vozidel (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné ověření
  Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách osobních vozidel Písemné ověření
  Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
 • Práce s technickou dokumentací osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
 • Měření základních elektrotechnických a elektronických veličin prvků kabeláže osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky, měřit základní elektrické veličiny s použitím vhodných přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Charakterizovat jednotlivé druhy základních elektrických a elektronických obvodů Písemné ověření
  Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže a logických diagramů Praktické předvedení a ústní ověření
  Charakterizovat uspořádání hlavních datových vedení Písemné ověření
 • Orientace v základech jízdní stability osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat princip činnost systému stability vozidla v různých jízdních režimech (jízda na suché vozovce a za snížených adhezních podmínek - mokrá vozovka, sníh, námraza) Písemné ověření
  Popsat základní síly působící na vozidlo při akceleraci, brzdění a jízdě Písemné ověření
 • Orientace v konstrukci podvozků osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy karoserií a rámů používaných u osobních automobilů v souvislosti s podvozkovými částmi vozidel Písemné ověření
  Popsat význam a druhy odpružení včetně systému udržování světlé výšky vozidla, principu činnosti hydropneumatického a pneumatického odpružení Písemné ověření
  Popsat princip, konstrukci a činnosti tlumičů, jejich význam a základní rozdělení Písemné ověření
  Popsat konstrukci a činnost stabilizátoru Písemné ověření
  Popsat druhy a konstrukci náprav, jejich použití a základní vlastnosti Písemné ověření
  Popsat význam podmínek měření a seřizování geometrie náprav dle předpisu výrobce Písemné ověření
 • Charakteristika činnosti brzdových systémů osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy provedení brzdových soustav osobních vozidel Písemné ověření
  Popsat konstrukci kapalinové brzdové soustavy a vlastnosti brzdové kapaliny Písemné ověření
  Popsat konstrukci a princip činnosti posilovače a rozdělovače brzdné síly Písemné ověření
  Popsat konstrukci a princip činnosti bubnové brzdy Písemné ověření
  Popsat konstrukci a princip činnosti kotoučové brzdy Písemné ověření
  Charakterizovat princip činnosti systémů ABS, ESP, ASR Písemné ověření
  Popsat konstrukci a princip činnosti elektronické parkovací brzdy Písemné ověření
 • Orientace v druzích řízení osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy převodek řízení, jejich konstrukci a použití Písemné ověření
  Popsat princip činosti, konstrukci a druhy posilovačů řízení Písemné ověření
  Popsat princip činnosti, konstrukci sloupku řízení, řídicí a spojovací tyče Písemné ověření
  Popsat princip činnosti aktivního řízení a pomocného parkovacího systému Písemné ověření
 • Provádění pravidelných servisních kontrol a údržby podvozkových systémů osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat v technické dokumentaci rozsah servisní prohlídky určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést vybrané úkony servisní prohlídky podvozkových systémů určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
  Zaznamenat servisní prohlídku do dokumentace osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést jízdní zkoušku a její vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kontrola a oprava náprav osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu mechanických částí přední a zadní nápravy na vozidle určeném autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést opravu zjištěné závady na uložení přední nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika tlumičů, pérování a stabilizátorů náprav osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Diagnostikovat účinost tlumičů a provést výměnu tlumiče zadní nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést výměnu vzpěry Mc Pherson včetně demontáže pružiny Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu uložení stabilizátoru přední nápravy a vyměnit vadný díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika a oprava řízení osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku systému stability řízení vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu převodky řízení a výměnu vadného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu vůlí v čepech řízení a jejich výměnu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Diagnostika a oprava brzdové soustavy osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zkoušky brzdové soustavy Ústní ověření
  Provést diagnostiku brzdové soustavy vozidla na válcové zkušebně brzd Praktické předvedení a ústní ověření
  Kontrola vlastností brzdové kapaliny, její výměna a odvzdušnění soustavy na vozidle s ABS Praktické předvedení a ústní ověření
  Kontrola, výměna a seřízení lanovodů ruční brzdy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Oprava kolových brzd osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést opravu kotoučové brzdy přední nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést opravu bubnové brzdy zadní nápravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést kontrolu elektronické parkovací brzdy včetně kalibrace Praktické předvedení a ústní ověření
 • Měření a seřizování geometrie osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést diagnostiku geometrie náprav včetně úkonů před vlastním měřením Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést seřízení geometrie vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat princip činnosti systému ACC a provést nastavení Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma