TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-087-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v zásadách BOZP, PO, životního prostředí a právních předpisů v pneuservisu osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat předpisy BOZP a PO při činnostech souvisejících s pracemi v pneuservise osobních vozidel Ústní ověření
  Popsat předpokládaná rizika poškození zdraví při práci s pneumatikami, nebezpečnými látkami a chemikáliemi používanými při práci v pneuservise osobních vozidel Ústní ověření
  Používat ochranné pomůcky při činnostech v pneuservise osobních vozidel Praktické předvedení
  Dodržovat zásady ekologického nakládání, třídění, další využití a likvidaci nebezpečného odpadu při činnosti pneuservisu Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v podmínkách stanovených vyhláškou o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zákon 341/2002 Sb. Ústní ověření
 • Orientace v jednotlivých kategoriích osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  a) Orientovat se v kategoriích osobních vozidel dle vyhlášky MD Č.56/2001 Sb. Ústní ověření
  b) Popsat jednotlivé druhy osobních vozidel zařazených do kategorií dle vyhlášky MD Č.56/2001 Sb. Ústní ověření
 • Orientace v konstrukci a technologii výroby pláště osobního vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat charakteristické rozměry pneumatiky Ústní ověření
  Popsat jednotlivé částí pneumatiky, rozdělení dle konstrukce, směsi, dezénu a oblasti použití u osobních vozidel Ústní ověření
  Popsat rozdíl konstrukcí pláště diagonální a radiální, možné výhody a nevýhody, pojmenovat konstrukční skladby plášťů dle druhu provozu a povrchu vozovky Ústní ověření
  Popsat technologii výroby pláště, použité materiály a jejich význam pro správnou funkci pneumatiky na vozidle Ústní ověření
  Popsat možné výrobní vady plášťů a jejich projevy včetně vlivu jízdní vlastnosti vozidla Ústní ověření
  f) Vysvětlit nové značení pneumatik štítkováním a popsat číselné značení štítku Písemné a ústní ověření
 • Orientace v konstrukci ráfku osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat značení vysvětlující rozměry a provedení ráfku, vyjmenovat hlavní části ráfku, popsat konstrukci ráfku a diskového kola Ústní ověření
  Vysvětlit pravidla a důležitá specifika pro výběr ráfků k danému typu osobního vozidla Ústní ověření
  Orientovat se v katalozích výrobců ráfků a určit vhodný typ pro dané vozidlo Ústní ověření
 • Volba pracovního postupu při demontáži kola z osobního vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést předepsaným a bezpečným způsobem zvednutí osobního vozidla Praktické předvedení
  Popsat jednotlivé typy zvedacích zařízení jejich nosnost, výhody a nevýhody Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsoby uchycení kol a postup jejich odborné demontáže Ústní ověření
  Zvolit vhodné pomůcky, nářadí a určit zásady postupu demontáže kola z osobního vozidla Praktické předvedení
 • Volba pracovního postupu a provedení demontáže pneumatiky osobního vozidla na montážním stroji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obsluhu montážního stroje s pomocným ramenem, vysvětlit jeho hlavní části, příslušenství a speciální nářadí Ústní ověření
  Provést odbornou demontáž /odmáčknutí/patek pláště pneumatiky a vysvětlit pravidla demontáže pneumatiky osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést odbornou montáž pneumatiky, pryžového ventilu s popisem jejich typů, pravidel jejich výměny a příčiny poškození Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat pravidla demontáže pláště z kol se systémem nouzového dojetí Ústní ověření
  Popsat pravidla demontáže a montáže pláště z ráfku při použití čidla TPMS Ústní ověření
  Popsat zásady hustění pneumatik husticím manometrem, tlakovým dělem a dodržovat zásady použití Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyvažování pneumatik

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obsluhu vyvažovacího stroje, vysvětlit jeho hlavní části a funkci Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat význam vyvážení pneumatiky pro správný provoz a charakterizovat možné závady na plášti a podvozku při nesprávném vyvážení Písemné a ústní ověření
  Provést vyvážení pneumatiky na vyvažovacím stroji, umístění a připevnění závaží na ráfek, charakterizovat nejzávažnější a nejčastější chyby při vyvažování pneumatiky Praktické předvedení
  Popsat vyvažování pneumatik u atypických kol Ústní ověření
 • Volba pracovního postupu při montáži kola osobního vozidla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pravidla montáže kol osobního vozidla, ošetření náboje a dosedací plochy Ústní ověření
  Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro montáž kol osobních vozidel Praktické předvedení
  Zvolit předepsaný utahovací moment a zásady použití momentového klíče pro dotažení kola osobního vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat typy šroubů a matic pro uchycení kola osobního vozidla (dosedací plochy) Ústní ověření
  Popsat zásady následné kontroly u Alu kol Ústní ověření
 • Posouzení vhodnosti pneumatik pro opravu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivé části pláště a jejich význam pro bezpečnou funkci pneumatiky, určit místa na plášti, která jsou možná pro opravu poškození aniž by došlo k omezení bezpečné funkce pneumatiky a provozu vozidla, určit, co lze a nelze opravit a navrhnout způsob opravy Písemné a ústní ověření
  Určit vhodný opravný materiál a dle pokynů jeho výrobce opravit průpich u radiálního pláště a vysvětlit jednotlivé fáze opravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit důvody oprav teplou vulkanizací s použitím zařízení Thermopress Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v podmínkách vhodnosti protektorování pneumatik osobních vozidel Ústní ověření
 • Diagnostika závad dle opotřebení pneumatik

  Kritéria hodnocení Ověření
  Diagnostikovat příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikace příčin nerovnoměrného opotřebení pneumatik a jeho dopad na jízdní vlastnosti vozidla Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit pojem aquaplaning, příčiny a důsledky Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v základních prvcích geometrie náprav s dopadem na opotřebení pneumatik Písemné a ústní ověření
 • Orientace v systémech pro nouzové dojetí osobních vozidel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v součastných systémech pro nouzové dojetí. /Run-Flat, CSR, ContiComfort Kit a p./ Písemné a ústní ověření
  Popsat funkci, konstrukci a princip činnosti dojezdových pneumatik /run-flat/ Písemné a ústní ověření
  Zvolit postup pro aplikaci tekutých systémů pro nouzové dojetí a určit rizika použití Praktické předvedení a ústní ověření
 • Charakterizovat TPMS-Tyre Presseure Monitoring System-a jeho použití v osobních vozidlech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést důvody zavedení monitoringu tlakového media v pneumatikách do sériové výroby automobilů Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat přímý a nepřímý měřicí sytém TPMS, popsat rozdíly, výhody a nevýhody Písemné a ústní ověření
  Provést demontáž a montáž čidel TPMS, včetně použití speciálního nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést možnosti klonování čidel, kalibrace s vozidlem a diagnostiku TPMS Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma