TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-069-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních normách a postupech v oboru jízdních kol

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat aktuální základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro pohyb na veřejných komunikacích Ústní ověření s písemnou přípravou
  Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat spoje závitové, lisované a lepené, rozměry a jejich jednotky Ústní ověření s písemnou přípravou
  Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech pro provozování servisu jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
  Charakterizovat požadavky a zásady pro nakládání s odpady (kategorie, třídění a likvidace), uvést důvody jejich dodržování Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Charakteristika materiálů jízdních kol

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti (obrobitelnost, svařitelnost …) materiálů jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat specifika opracování (řezání, vrtání, broušení …) použitých materiálů (ocel, slitiny hliníku, slitiny titanu, kompozitní materiály) Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Charakteristika typů jízdních kol

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat konstrukci a vybavení městského jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat konstrukci a vybavení jízdního kola trekking Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat konstrukci a vybavení silničního jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat konstrukci a vybavení celoodpruženého horského jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní prvky rámu jízdního kola podle předlohy Písemné ověření
  Zkontrolovat geometrii rámu a vidlice jízdního kola (souosost patek, poloha zadní stavby proti přednímu trojúhelníku) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkontrolovat polohu držáku pro montáž zadního měniče (přehazovačky) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat kontrolu a opracování dosedacích ploch rámů a vidlic pro montáž komponentů Ústní ověření s písemnou přípravou
  Opracovat hlavovou trubku pro montáž hlavového složení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Opracovat středovou spojku pro montáž středového složení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Opracovat sedlovou trubku pro montáž sedlovky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Opracovat dosedací plochy rámu a přední vidlice pro montáž kotoučové brzdy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Popsat postup a prostředky k opravě vnitřního závitu Ústní ověření s písemnou přípravou
  Opracovat dosedací plochy a kalibrovat závit sloupku přední vidlice pro montáž hlavového složení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vyměnit ložisko zadní stavby celoodpruženého rámu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat montáž rovných řídítek včetně dalších komponentů na vzorku Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat montáž silničních řídítek, včetně dalších komponentů a včetně omotávky Praktické ověření s písemnou přípravou
  Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat montáž sedlovky a sedla Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení Ústní ověření s písemnou přípravou
  Provést montáž seřiditelného středového složení a seřídit vůli Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Popsat montáž středového složení s vnějšími ložisky Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat montáž středového složení Press Fit Ústní ověření s písemnou přípravou
  Charakterizovat základní typy pedálů Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat postup opravy závitu v klice pro montáž pedálu Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Volba a montáž řadících systémů jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat základní druhy řadicích systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením) Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat kompatibilitu řadicích systémů podle vzorků Ústní ověření
  Namontovat a seřídit kompatibilní řazení, přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačka) na silniční kolo Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Namontovat zadní kolo s nábojem s vnitřním řazením (převodovkou) a řazení seřídit Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Volba a montáž převodových systémů jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat převodové systémy jízdních kol (řetězový, řemenový …) Ústní ověření s písemnou přípravou
  Provést výběr řetězu, montáž a demontáž podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat řetězovou linku, význam a způsob ověření Ústní ověření s písemnou přípravou
  Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést výběr, montáž a demontáž kazetového pastorku (kazeta) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést demontáž a montáž volnoběžného pastorku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést výběr a montáž převodníků podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Volba a montáž brzd jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat druhy a popsat funkci brzdových systémů jízdních kol Písemné s ústním zdůvodněním
  Namontovat kompletní brzdu typu Cantilever Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Namontovat kompletní mechanickou nebo hydraulickou kotoučovou brzdu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vyměnit těsnění v brzdiči a brzdové páce hydraulické brzdy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkrátit hadici hydraulické brzdy a brzdu odvzdušnit Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Srovnat brzdový kotouč kotoučové brzdy Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Volba a kompletace kol jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků a niplů, ráfků, plášťů a galusek Ústní ověření s písemnou přípravou
  Kontrola, výměna a seřízení ložisek náboje Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Popsat postup zaplétání a centrování kola Ústní ověření s písemnou přípravou
  Určit délku paprsků (pro zadaný náboj a ráfek) a provést zapletení zadního kola Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zkontrolovat napnutí paprsků tenzometrem Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zvolit typ a rozměr duše a pláště odpovídající rozměru ráfku i danému použití a namontovat je podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol Ústní ověření s písemnou přípravou
  Orientovat se v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek Ústní ověření s písemnou přípravou
  Vyměnit těsnění tlumiče s vinutou pružinou Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Vyměnit olejovou náplň přední vidlice Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit odpružení jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter provozu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Celková montáž jízdního kola

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat rám a komponenty, zkompletovat a seřídit jízdní kolo trekking včetně vybavení, odpovídající podmínkám vyhlášky 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Popsat zásady a postup montáže jednotlivých komponentů, utahovací momenty a způsoby zajištění polohy komponentů a jejich nastavení podle zadání Ústní ověření s písemnou přípravou
  Uvést příklady vhodného použití lepidel, maziv a montážních past a jejich použití Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Určení závady jízdního kola, dalšího sportovního zboží a kočárků a navržení způsobu opravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční) Ústní ověření s písemnou přípravou
  Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů Ústní ověření s písemnou přípravou
  Provést servisní prohlídku s určením závad Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat význam údržby komponentů jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola Ústní ověření s písemnou přípravou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma