TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 63-007-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Řízení integrace projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Definovat důvod vzniku, cíl a přínos konkrétního projektu a vysvětlit rozdíl mezi cílem a přínosem Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat trojimperativ projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat životní cyklus projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat metodu logického rámce projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat řízení zainteresovaných stran v projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit postup a na konkrétním příkladu aplikovat plán projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy tvorby organizační struktury projektu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení rozsahu projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Vysvětlit pojem hranice (rozsah) projektu Ústní ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat Work Breakdown Structure (hierarchickou strukturu produktů/výstupů projektu) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsoby kontroly rozpracovanosti věcných výstupů projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
  Popsat způsoby akceptace věcných výstupů projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
 • Řízení časového rámce projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat plán činností/úkolů projektu, event. jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat časový harmonogram projektu, event. jeho části Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsoby sledování časového průběhu projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
 • Finanční řízení projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat analýzu návratnosti investic do projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat rozpočet projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsoby řízení finančních aspektů projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
 • Řízení jakosti projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Vysvětlit a pro konkrétní příklad zpracovat věcný rámec pro řízení jakosti projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat rozdíl mezi jakostí produktu a jakostí procesu Písemné ověření nebo ústní ověření
  Popsat postup zajištění kvality v rámci projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
 • Řízení rizik projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Vysvětlit princip a pro konkrétní příklad zpracovat identifikaci a kvantifikaci rizik projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit princip a pro konkrétní příklad zpracovat návrh opatření na ošetření rizik projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsoby monitorování rizik v průběhu projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
 • Řízení změn v projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat principy řízení změn v projektu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení zdrojů projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Vysvětlit principy řízení zdrojů projektu, aplikovat na konkrétním příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit principy obstarávání zdrojů Ústní ověření
 • Řízení informací a dokumentace v projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v související terminologii Písemné ověření
  Popsat principy zacházení s informacemi v rámci projektu Písemné ověření nebo ústní ověření
  Vysvětlit a na konkrétním příkladu aplikovat komunikační plán projektu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit rozdíl mezi dokumentací projektu a dokumentací řízení projektu Ústní ověření
  Popsat principy, výhody, možnosti a omezení softwarové podpory pro řízení projektu Písemné ověření nebo ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma