TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 72-004-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Fyzická péče o knihovní fond

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady preventivní péče o knihovní fond a pomůcky fyzické ochrany knihovních fondů Ústní ověření
  Stanovit způsob opravy u mírně poškozeného dokumentu Ústní ověření
  Zabalit knihu do ochranného obalu Praktické předvedení
 • Revize knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v právních předpisech vztahujících se k revizi knihovních fondů Ústní ověření
  Popsat základní procesy související s revizí knihovních fondů v knihovnách s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
  Popsat, jak knihovna plní nabídkovou povinnost Ústní ověření
  Vyjmenovat důvody pro vyřazení knihovních jednotek Písemné ověření
 • Ochrana a aktualizace knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat optimální podmínky pro skladování knihovních fondů Ústní ověření
  Charakterizovat podmínky pro bezpečný přesun knihovních fondů Ústní ověření
  Popsat základní pravidla ochrany knihovních fondů Ústní ověření
 • Pořádání knihovních fondů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systém, pomůcky a základní pravidla stavění fondu ve skladu nebo ve volném výběru v knihovně s lokální nebo regionální působností Ústní ověření
  Provést třídění a předřazení dokumentů pro jejich založení do regálu podle stanoveného systému třídění Praktické předvedení
 • Orientace v základních elektronických informačních zdrojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní funkce a služby portálů na veřejném internetu a předvést na vybraném příkladu z českého prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat národní elektronické informační zdroje z produkce českých knihoven, jejich funkce a základní služby Ústní ověření
  Vyhledat dokumenty ve fondech českých/zahraničních knihoven za použití vyhledávacích nástrojů veřejného internetu a speciálních knihovnických nástrojů Praktické předvedení
 • Orientace v nakladatelské politice v ČR

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přiřadit názvy nakladatelů k charakteristice jejich publikačního profilu Praktické předvedení
  Přiřadit standardizované věcné formální deskriptory pěti druhům dokumentů vydávaných v České republice v posledních pěti letech s ověřením v Databázi národních autorit Národní knihovny České republiky Praktické předvedení
  Určit správné pořadí vydavatelů pokračujícího díla vydávaného minimálně od roku 1970 do roku zkoušky Praktické předvedení
  Vyhledat dle zadaného názvu nakladatele v databázi ISN (International Standard Number) – Ohlášené knihy a hudebniny Národní knihovny České republiky – publikace plánované k vydání Praktické předvedení
 • Orientace v aktuálně vydávaných titulech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přiřadit identifikátor čísla České národní bibliografie k záznamu konkrétní monografie aktuálně vydané v roce zkoušky Praktické předvedení
  Určit prameny popisu dokumentu na příkladech konkrétních českých děl různých druhů dokumentů vydávaných v České republice a Evropské unii v posledních pěti letech Praktické předvedení
 • Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat knihovní procesy související s evidencí knihy (objednávka, akvizice, katalogizace, evidence jednotky, odpis) v knihovně s lokální působností Písemné ověření
  Vysvětlit vztah mezi popisem jednotky monografie, pokračujícího zdroje a nastavením výpůjčních a revizních služeb knihovny Ústní ověření
  Charakterizovat metodiky stavění volně přístupného fondu v knihovnách s lokální působností Písemné ověření
 • Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní funkce automatizovaného knihovního systému (software) v relevantním modulu pro knihovnu s lokální působností Ústní ověření
  Orientovat se v nabídce dostupných/používaných automatizovaných knihovních systémů na českém trhu Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma