TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-007-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vyúčtování tržeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Využívat zúčtovací techniku Praktické předvedení
  Vyúčtovat bezchybně tržby Praktické předvedení
 • Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést hosty ke stolům Praktické předvedení
  Orientovat hosty v nabídce pokrmů a nápojů Praktické předvedení + slovní komunikace
  Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu Praktické předvedení + slovní komunikace
  Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce Slovní komunikace
 • Vyřizování objednávek hostů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijmout a vyřídit objednávku hosta - přesně a rychle Praktické předvedení s písemným záznamem
  Předat objednávku úseku výroby Praktické předvedení
  Převzít objednané pokrmy a nápoje Praktické předvedení
 • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit jídelní (nápojový, nabídkový) lístek Praktické předvedení + písemně
  Sestavit menu pro danou příležitost Praktické předvedení + písemně
 • Inkasování plateb od hostů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vyúčtování s hostem - připravit a předložit účet Praktické předvedení + výpočet
  Přijmout a vyúčtovat platbu s hostem, použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení + výpočet
  Využívat zúčtovací techniku Praktické předvedení
 • Příprava teplých nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit vhodné suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení + slovně
  Připravovat teplé nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku Praktické předvedení
  Používat adekvátní technologické vybavení a inventář Praktické předvedení
  Servírovat různé druhy nápojů podle jejich charakteru Praktické předvedení
 • Ošetřování a skladování nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišovat jednotlivé druhy teplých a studených nápojů Slovní vysvětlení
  Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Slovní vysvětlení + praktické předvedení
  Používat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů Praktické předvedení + slovní vysvětlení
 • Nakládání s inventářem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
  Vést evidenci inventáře, vést záznamy o pohybu inventáře Písemně nebo slovně vysvětlit
  Zkontrolovat, převzít (vydat) požadovaný inventář Praktické předvedení
  Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
  Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem Praktické předvedení
  Evidovat pohyb skladových zásob Písemně nebo na PC
  Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží Písemně
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
  Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny Praktické předvedení
 • Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat hosty v souladu s pravidly techniky obsluhy Praktické předvedení
  Používat vhodný inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
  Komunikovat profesionálně s hostem Slovní komunikace
  Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky Praktické předvedení
 • Podávání pokrmů a nápojů hostům při bufetovém uspořádání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provádět servis pokrmů z nabídky Praktické předvedení
  Obsluhovat kvalitně, efektivně a dodržovat zásady techniky obsluhy Praktické předvedení
  Komunikovat s hostem a dodržovat profesní etiku Slovní komunikace
  Připravit nabídkový stůl, používat vhodný inventář Praktické předvedení
 • Obsluha zařízení v odbytovém středisku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Používat vhodná technologická zařízení pro konkrétní činnosti při obsluze bezpečně a ekonomicky Praktické předvedení + slovně
  Zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
  Obsluhovat čisticí a mycí zařízení Praktické předvedení
  Obsluhovat chladicí a mrazicí zařízení Praktické předvedení
 • Obsluha výčepních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřovat výčepní zařízení v souladu s hygienickými a technologickými normami Praktické předvedení
  Obsluhovat výčepní zařízení a čepovat pivo Praktické předvedení + slovně
 • Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Příprava pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Praktické předvedení
  Převzít úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení + slovně
  Dodržovat časovou posloupnost prací a dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
  Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení + slovně
  Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz