TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 37-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
  Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob Písemné ověření
  Prokázat znalost základní dopravní terminologie v železniční dopravě Ústní ověření
  Vysvětlit územní působnost železničních dopravců Ústní ověření
  Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Orientace v dokumentaci a podkladech ke struktuře a organizaci autobusové dopravy a přepravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se autobusové dopravy Písemné ověření
  Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se přepravy osob v autobusové dopravě Písemné ověření
  Prokázat znalost základní dopravní terminologie v autobusové dopravě Ústní ověření
  Vysvětlit územní působnost autobusových dopravců Ústní ověření
  Charakterizovat integrované dopravní systémy Ústní ověření
  Charakterizovat základní typy autobusů Ústní ověření
  Vysvětlit organizaci práce a základní pracovní postupy při provozování autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Poskytování informací o autobusových a vlakových spojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat dopravní spojení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést znalost místopisu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
  Podat informace o rezervaci místa Praktické předvedení
 • Orientace ve smluvních přepravních podmínkách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu Praktické předvedení
 • Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést tarifní a přepravní podmínky železniční dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Použít jízdní řád v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Použít informační systémy v železniční dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Vypočítávání jízdného podle platných tarifů v autobusové dopravě a přepravě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést tarifní a přepravní podmínky autobusové dopravy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vypočítat jízdné pro zadanou trasu v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Použít jízdní řád v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Použít informační systémy v autobusové dopravě Praktické předvedení s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma