TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-023-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Písemné ověření
  Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení
  Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné ověření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
  Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (Zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
  Vyhledat údaje uvedené v popisovém poli v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Praktické předvedení
 • Volba postupu práce a technologických podmínek frézování, hoblování, protahování a obrážení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit optimální sled pro provedení příslušné operace frézování, hoblování, protahování a obrážení na nerotační součást typu „skříň“ Praktické předvedení
  Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem Praktické předvedení
  Zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky Praktické předvedení
  Zvolit pomůcky a pomocné hmoty Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
  Změřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji Praktické předvedení
  Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů Praktické předvedení
  Upnout polotovar (svařence) pomocí upínek nebo dílenského přípravku Praktické předvedení
 • Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Frézovat pomocí dělicího přístroje, přímé, nepřímé dělení Praktické předvedení
  Vrtat a vyvrtat otvory na frézkách s polohovou tolerancí + 0,1 Praktické předvedení
  Zhotovit obrobek s rovinnými, pravoúhlými, šikmými a tvarovými plochami (IT 8, Ra 1,6) Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
  Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování Praktické předvedení
  Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola olejoznaků, mazací plán, kontrola klínových řemenů) Praktické předvedení
  Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady Praktické předvedení
 • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit podle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek Praktické předvedení
  Stanovit způsob upnutí polotovaru Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma