TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-032-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit na výkresech schematické elektrotechnické značky a druhy vedení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Použít katalog součástek ke stanovení hodnot, které mají být naměřeny na správně fungující součástce/obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Vysvětlit na výkresech instalované zabezpečovací a sdělovací zařízení, jeho prvky, příkon a napájení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Naplánovat pracovní postup pro zapojení čidel s rozlišením tamperu a poplachu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zvolit nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Montáž zabezpečovacích systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat přehled o druzích a principech fungování různých zabezpečovacích systémů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat a rozpoznat předložené elektronické součástky zabezpečovacího systému, popsat jejich funkci a typické využití, zkontrolovat kompletnost předložených komponent Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování zabezpečovacích a sdělovacích systémů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zapojit přístroje v obvodech zabezpečovacích a sdělovacích systémů, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Sestavit měřicí obvod pro měření elektrických veličin zabezpečovacího systému a zvolit vhodnou měřicí metodu (postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Změřit a diagnosticky vyhodnotit elektrická a elektronická zařízení pro zabezpečovací a sdělovací zařízení podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Oživit zadaný zabezpečovací a sdělovací systém Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Nastavení řídicích jednotek a ústředen zabezpečovacích systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ověřit funkčnost zapojeného zabezpečovacího a sdělovacího systému Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Nastavit vybraný systém zabezpečovacího a sdělovacího zařízení s ohledem na citlivost snímacích prvků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Provést test čidel podle zadání Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Diagnostika poruch zabezpečovacích a sdělovacích systémů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Detekovat závadu na určeném zabezpečovacím a sdělovacím systému, provést opravu zařízení (systému) a otestovat jeho správnou funkci po opravě Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Vypracovat protokol (dokumentaci) o poruše Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
 • Měření elektrických veličin pomocí PC

  Kritéria hodnocení Ověření
  Změřit elektrické veličiny a parametry zabezpečovacího systému (ústředny, čidel) za použití PC a vyhodnotit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
  Zpracovat dokumentaci k naměřeným skutečnostem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma