TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pomocí hydraulického jeřábu (mobilního nebo stacionárního) naložit a složit dříví (stromy, kmeny v celých či odvozních délkách, sortimenty dříví a těžební zbytky) na odvozní soupravu nebo na manipulačním skladu naložit a složit dříví na manipulační linku při dodržení zásad BOZP pro práci s hydraulickými jeřáby Písemný test znalostí postupu práce a zásad BOZP s hydraulickými jeřáby. Praktické předvedení podle určených podmínek a druhu nákladu s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Zajistit náklad, provést vázací práce Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Provést údržbu hydraulického jeřábu Praktické předvedení
 • Odvoz dříví nákladními automobily

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést přepravu dříví (stromy, kmeny v celých či odvozních délkách, sortimenty dříví a těžební zbytky) z odvozního místa do místa určení nákladním automobilem Praktické předvedení (po předložení příslušného řidičského oprávnění) a ústní vysvětlení
 • Vyhotovování výkazů o práci v lese

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s dopravou dříví Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma