TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-024-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při obrábění Písemné ověření
  Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení
  Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné ověření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
  Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (Zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
  Vyhledat údaje uvedené v popisovaném poli v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného, či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Praktické předvedení
 • Volba postupu práce a technologických podmínek broušení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit optimální sled operací technologického postupu na součást typu „hřídel, čep, skříň“ (broušení obvodem kotouče, podélné broušení, otočné broušení) Praktické předvedení
  Zvolit správný typ brousicího nástroje včetně volby technologických podmínek (řezná rychlost, otáčky, posuv) Praktické předvedení
  Zvolit správný typ brousicího nástroje z hlediska příslušné operace (hrubování, hlazení, jemné broušení) Praktické předvedení
  Zvolit správné řezné podmínky a potřebné přípravky Praktické předvedení
  Zvolit pomůcky a pomocné hmoty (řezné kapaliny, olej) Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
  Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
 • Upínání brousicích nástrojů, upínání obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích brusek, honovaček a ševingovacích strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji Praktické předvedení
  Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů Praktické předvedení
  Upnout součásti na rotačních bruskách, rovinných bruskách, upnout různé druhy brousicích kotoučů (s malým a velkým upínacím otvorem, hrncovité) Praktické předvedení
  Upnout brousicí nástroje (brousicí kotouč podrobit zvukové zkoušce na všech typech brusek) Praktické předvedení
  Upnout obrobky mezi hroty, do sklíčidla, lunety Praktické předvedení
  Upnout honovací a lapovací nástroj Praktické předvedení
 • Vyvažování brousicích kotoučů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyvážit brousicí kotouče a zvolit správný způsob a druh vyvažování Praktické předvedení
  Upnout brousicí kotouč do stroje při dodržení zásad bezpečnosti Praktické předvedení
  Vyvážit brousicí kotouč na lištách vyvažovacího stojánku Praktické předvedení
  Vyvážit kotouč staticky Praktické předvedení
  Orovnat kotouče orovnávači (diamantový, orovnávací kolečka, zamačkávací orovnávací kotouč) Praktické předvedení
 • Obsluha brusek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit zvolené řezné podmínky Praktické předvedení
  Brousit rotační i nerotační plochy Praktické předvedení
  Brousit obrobek (IT 6) na rovinné brusce, nakulato, bezhrotým broušením, na nástrojové brusce Praktické předvedení
  Honovat a lapovat obrobky při dokončovacích operacích Praktické předvedení
 • Ostření nástrojů na nástrojových bruskách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí podle technologických postupů pro ostření nástrojů Praktické předvedení
  Seřídit brusky a pomocné zařízení, na kterých se bude provádět broušení nástrojů s ohledem na geometrii řezného nástroje Praktické předvedení
  Zvolit příslušný brusný kotouč s ohledem na typ broušeného nástroje Praktické předvedení
  Zvolit správný způsob broušení Praktické předvedení
  Brousit různé druhy soustružnických nožů, vrtáků, válcovité a kuželovité nástroje se šroubovitými drážkami Praktické předvedení
  Ostřit výstružníky, závitníky, válcové, úhlové a čelní frézy Praktické předvedení
  Podbrousit vrtáky axiálně Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
  Provést údržbu stroje pomocí jednoduchých oprav a seřizování Praktické předvedení
  Připravit stroje podle technologických a bezpečnostních norem (kontrola stavu oleje, mazací plán, kontrola klínových řemenů) Praktické předvedení
  Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady Praktické předvedení
 • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit dle výkresu plochu vhodnou jako technologickou základnu pro daný obrobek Praktické předvedení
  Stanovit způsob upnutí polotovaru Praktické předvedení
  Stanovit postup výroby součásti Praktické předvedení
  Stanovit vhodné měřidlo a způsob kontroly Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma