TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
  Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit a pojmenovat předložené vzorky usní, koženek, textilu a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou, brašnářskou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu konkrétních dílců a výsledného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu brašnářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a popsat vhodný pracovní postup a technologické podmínky pro výrobu předloženého vzorku brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně a vhodný podšívkový materiál pro zhotovení stanoveného vzoru brašnářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést předběžný výpočet spotřeby materiálů pro výrobu zadaného výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
 • Tvorba šablon pro výrobu brašnářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zásady pro konstrukci a modelování základního vzoru brašnářského výrobku Ústní ověření
  Popsat pomocí vybrané základní techniky technologický postup zhotovení modelářských a krájecích šablon pro konkrétní brašnářský výrobek Ústní ověření
 • Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
  Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výroba dílců brašnářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vhodně umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek na materiál, vykrojit dílce podle krájecí šablony či podle zakreslení u konkrétního výrobku s použitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
  Připravit podšívkový materiál pro konkrétní výrobek, popsat kvalitu a přednosti podšívkového materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat obsluhu zařízení pro vysekávání dílců s ohledem na BOZP Ústní ověření
  Provést vyseknutí případně ruční vykrojení dílců Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést štípání a kosení usňových dílců včetně seřízení strojů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sesazování, spojování a šití dílců a součástí brašnářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup pro zadaný výrobek Ústní ověření
  Roztřídit a zkontrolovat kvalitu dílců, označit díly konkrétního výrobku, provést rozbor kvality Praktické předvedení a ústní ověření
  Oštípat, okosit, slepit a založit díly výrobku u předložených vzorků, zdůvodnit použitý druh lepidla a techniku zakládání dílů Praktické předvedení a ústní ověření
  Prošít, sešít, našít a lemovat díly na šicích strojích u předložených vzorků různými technikami Praktické předvedení a ústní ověření
 • Strojové šití usňových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést šití stanovenými technikami u konkrétního výrobku, předvést šití na rovném, ramenovém či sloupovém šicím stroji podle zadání Praktické předvedení
  Charakterizovat práci na stanovených šicích strojích, předvést šití s vodičem i bez vodiče a zdůvodnit přednosti těchto provedení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Úpravy a zdobení dílců a hotových brašnářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připevnit podle výrobní dokumentace kování a ozdoby u konkrétního výrobku tak, aby byly splněny požadavky estetiky i pevnost provedení Praktické předvedení
  Provést konečnou úpravu hotového výrobku podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma