TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-009-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vyúčtování tržeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Využívat zúčtovací techniku Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyúčtovat bezchybně tržby Praktické předvedení
 • Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat hosty v nabídce nápojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Charakterizovat nápoje zařazené na barovém lístku Ústní nebo písemné ověření
  Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu hostů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyřizování objednávek hostů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijmout a vyřídit objednávku hosta – přesně a rychle Praktické předvedení s písemným záznamem
  Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce Ústní ověření
  Provést vyúčtování s hostem (s využitím PC) – připravit a předložit účet Praktické předvedení a výpočet
 • Příprava nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné suroviny v požadovaném množství Praktické předvedení
  Připravit nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku Praktické předvedení
  Použít adekvátní technologické vybavení a inventář Praktické předvedení
 • Výroba míchaných nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat přípravu míchaných nápojů Písemné nebo ústní ověření
  Volit vhodné suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit míchaný nápoj podle receptury Praktické předvedení
  Používat adekvátní technologická zařízení a inventář Praktické předvedení
 • Ošetřování a skladování nápojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů Praktické předvedení a ústní ověření
  Používat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Nakládání s inventářem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat inventář v souladu s jeho určením Praktické předvedení
  Zkontrolovat a převzít požadovaný inventář Praktické předvedení
  Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
  Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží Písemné ověření
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
  Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny Praktické předvedení
 • Podávání nápojů hostům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Servírovat různé druhy nápojů v souladu s obecně platnými pravidly pro jejich podávání Praktické předvedení
  Obsluhovat kvalitně, efektivně a dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení
  Zabezpečit prodej dalšího sortimentu výrobků na baru Praktické předvedení
 • Obsluha zařízení v baru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit technologická zařízení a barový pult k provozu Praktické předvedení
  Použít vhodná technologická zařízení a inventář pro konkrétní činnosti při obsluze v baru Praktické předvedení
 • Organizování práce v baru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz Praktické předvedení
  Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
  Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP Ústní ověření
  Dodržovat pravidla požární ochrany Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma