ZPA Smart Energy a.s.

Komenského, Trutnov, 54101

Logo firmy ZPA Smart Energy je největší český výrobce elektroměrů, hromadného dálkového ovládání a moderních měřících systémů. Opírá se o dlouhodobé zkušenosti, neboť vznikla již v roce 1958, a aplikuje moderní poznatky – ve vývojových pracovištích pracuje téměř čtvrtina kmenových zaměstnanců. Společnost sídlí ve východních Čechách v Trutnově, kde koncentruje významnou část svých výrobních kapacit. Další pracoviště a pobočky jsou v Praze a Berlíně.

Technologicky se ZPA Smart Energy zaměřuje na 4 hlavní oblasti:
• Elektronické elektroměry
• Smart meters
• AMR - automatizovaný dálkový odečet
• Hromadné dálkové ovládání

Na českém trhu zaujímá výsadní postavení. Vedle domácího trhu se jí však také podařilo proniknout na ty zahraniční - ať už na rozvíjející se trhy střední a východní Evropy a Balkánu (např. Polsko, Slovensko, Litva, Kosovo, Bulharsko či Makedonie), tak i do zemí západní Evropy (Německo, Švýcarsko, Holandsko, apod.).

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Jana Křemenská
Telefon: 499907267
E-mail: jana.kremenska@zpa.cz
Web: http://www.zpa.cz/

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

jana.kremenska@zpa.cz | Informace přidány: 2014 Dec 8 15:20:20